Yönetim Kurulu

AD-SOYAD BİRİM UNVAN
Öğr. Gör. Ali YILMAZ Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Koordinatör
Doç. Dr. Kibele KIVILCIM ÇİFTÇİ Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Kurul Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar URHAN Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Kurul Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Selin GÜNEŞTAN Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Kurul Üyesi
Doç. Tayfun İLHAN Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Kurul Üyesi