Misyonumuz

Eğitim Bilimleri Bölümü

Evrensel bilim ve etik değerler ışığında, bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri izleyerek, katılımcı yaklaşımla tasarlanan öğretim programı aracılığıyla alanın bilgi, beceri ve yetkinlikleriyle donanık; ülkemiz eğitsel problemlerini farkında olan, eğitsel ve felsefi bilgi birikimi ile bilimsel araştırma tasarımlarıyla problemlere özgün ve yaratıcı çözümler üreten araştırmacı öğretmenler ile sahip olduğu bilimsel, eğitsel, felsefi bilgi birikimi, alan yetkinliği ve üretken, özgün, nitelikli araştırma tasarımlarıyla ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim bilimleri alanına yön veren alan uzmanları yetiştirmektir. Ayrıca bilimsel yöntem ve etik ilkeler çerçevesinde bölgesel, ulusal ve uluslararası platformda karşılaşılan eğitsel problemlerin saptanmasına, problem kaynaklarına ve probleme ilişkin çözüm önerilerine makale, proje, vb. bilimsel etkinliklerle değinilmesini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Eğitim Bilimleri Bölümü

Ülkemizin eğitsel sorunlarını problem edinerek, önceliğini bilimsel ve etik ilkeler çerçevesinde bu problemlere çözüm olacak toplumsal katkı değeri yüksek araştırma ve projeler üretmek olarak belirleyen, ürettikleriyle ulusal ve uluslararası ölçekte eğitim bilimleri alanına yön veren araştırma odaklı; eğitim öğretim, araştırma ve topluma katkı faaliyetlerinde kaliteyi güvence altına alan tercih edilen öncü bir bölüm olmaktır.