Strategic Management and Planning Branch Office

Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü

Stratejik Planlama Alt Birimimiz aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

5018 sayılı Kanunla ilgili yönetmelikler gereği hazırlanacak olan stratejik plan çalışmalarında koordinasyon ve danışmanlık görevi yapmak.

Kurumun vizyon ve misyon belirleme çalışmalarının yürütülmesini, gelişen süreçte stratejik amaç ve hedeflerle ilgili düzenleme ve değişiklikler yapılmasını sağlamak.

Kurum stratejik planının hazırlanması ile ilgili toplantı, eğitim ve organizasyon çalışmalarını koordine etmek ve birimler arası iletişimi ve işbirliğinin sağlanmasını organize etmek.

Kurum stratejik planının uygulanması ile ilgili olarak Kurumun birimlerine danışmanlık ve eğitim destek hizmeti verilmesini sağlamak.

Stratejik plana uygun olarak hazırlanacak idare performans programı hazırlık çalışmalarına destek vermek.

Kurum Stratejik Planının uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek, üçer aylık dönemlerde izleme ve değerlendirme raporlarının hazırlanarak Üst Yönetime sunulmasını sağlamak.

Uygulama sonuçları ile ilgili görüş oluşturulmasını ve düzeltici önlemler için ilgili bölümlerle işbirliği yapılmasını sağlamak.

Başkanlığın birim faaliyet raporunun hazırlanması, Kurum Başkanlığına bağlı birimlerin birim faaliyet raporlarının hazırlanması çalışmalarını koordine etmek.

Birim faaliyet raporları sonuçlarının konsolide edilerek Kurumun, idare faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak.

Kalkınma Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen, hükümet eylem planı, acil eylem planı, orta vadeli ve yıllık programlardaki Kurumumuz tarafından yürütülmesi öngörülen faaliyetlerin yıl içerisinde üçer aylık dönemler halinde (Ocak,Nisan, Temmuz, Ekim,) izlenmesini ve raporlanmasını sağlamak.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ