Doctorate/Proficiency in Arts Program Graduation Process

Doktora/Sanatta Yeterlik Programı Mezuniyet Süreci

Mezuniyet İçin Yapılması Gerekenler

 • Tez Veri Girişi

  E-devlet ( https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/) üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yapıldıktan sonra arama kısmına “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Tez Veri Girişi” yazılarak ulaşılan ve sistem üzerinden öğrenci tarafından girilmesi gereken tüm bilgilerin girişi yapılarak kaydedilen formun
  2 (iki) adet imzalı çıktısı alınmalıdır.

  1

 • Doktora Tezi/Sanatta Yeterlik Çalışması

  “Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu” na göre düzenlenmiş Doktora Tezi/Sanatta Yeterlik Çalışmasının (imzalı beyan, etik kurul, intihal raporu sonuç sayfası, formlar, patent ve telif hakları izinleri taranarak tez şablonundaki ilgili yerlere yerleştirilmiş olarak) yine kılavuzda belirtilen tezin basım ve ciltlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak 3 (bir) adet ciltli baskısı alınır ve danışman ile sınav jüri üyelerine imzalatılır. Ciltli baskılarda jüri üyelerinin imzaları asıl ve eksiksiz olmalıdır. Tezin PDF formatında ve tek dosya olarak tamamının kaydedildiği 2 (iki) adet CD veya 1 (bir) adet taşınır bellek (USB) hazırlanır. CD’lerin üzerinde Üniversite, Enstitü, Ana Bilim/Ana Sanat Dalı, tezin adı, hazırlayan öğrenci ile danışmanın adı-soyadı ve referans numarası (Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası) bilgileri yer almalıdır. “MGÜ Mezuniyet Çıkış İşlemleri Dilekçesi” doldurularak ekte talep edilen ciltli baskısı alınmış 1 (bir) adet tez ile 2 (iki) adet CD veya 1 (bir) adet taşınır bellek (USB), “MGÜ İlişik Kesme Formu” ile istenilen diğer tüm formlar Enstitüye teslim edilmelidir.

  * Tezin basımı ve ciltlenmesi ile ilgili bilgilere “Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu”ndan ulaşılabilir.

  UYARI! CD/Taşınabilir Bellek (USB)’lerde “Jüri Onay Sayfası” sadece danışman ve jürilerin isimleri yazılarak doldurulmalı, ıslak imzaları bulunmamalıdır. Kişisel veriler ve ıslak imzalar CD/Taşınabilir Belleğe (USB) kaydedilmeden önce maskelenmeli veya çıkarılmalıdır.

  Tezin 1 (bir) adet ciltli baskısı ve PDF formatlı dosyasını içeren 2 (iki) adet CD veya 1 (bir) adet taşınır bellek (USB) ile teslim edilmesi gerekenler;

  1. T.C. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi (Yabancı uyruklulardan pasaport fotokopisi) (2 adet).
  2. Tez Veri Giriş Formu (1 adet)
  3. MGÜ Mezuniyet Çıkış İşlemleri Dilekçesi
  4. MGÜ İlişik Kesme Formu
  5. Öğrenci Kimliği
  6. MGÜ Kütüphane Tez Veri Tabanı Kabul ve İzin Formu

  Tezin, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi kütüphanesinde ve Üniversite resmi web sayfası üzerinden giriş yapılabilecek kütüphane açık erişim sayfasında yayınlamasına izin verir belge.

  UYARI! Öğrenci Enstitü tarafından “MGÜ Mezuniyet Çıkış İşlemleri Dilekçesi”nde talep edilen tüm bilgi ve belgeler ile 1 (bir) adet ciltlenmiş tezini ve 2 (iki) adet CD’yi veya 1 (bir) adet taşınır belleği (USB) savunma tarihinden itibaren en geç 1 (bir) ay içinde Enstitüye teslim etmelidir. Bu süre içinde çıkışını tamamlamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  * Öğrencilere genel hatlarıyla bilgi vermek üzere hazırlanmış “Lisansüstü Süreç” içinde yer almayan hususlarda “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” esas alınacaktır.

  2

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ