Academic Personal

Prof. Erol PARLAK

Prof. Erol PARLAK

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | DEKAN V. | REKTÖR

Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz BAŞUĞUR

Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz BAŞUĞUR

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | DEKAN YARDIMCISI | SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | DEKAN YARDIMCISI | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI | MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

Prof. Dr. Banu MUSTAN DÖNMEZ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

Doç. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜM BAŞKANI | STÜDYO VE SESLENDİRME EKİPMANLARI YÖNETMENİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜM BAŞKANI | UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hasan DELEN

Doç. Dr. Hasan DELEN

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ivan CELAC

Doç. Dr. Ivan CELAC

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANI | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Önder ÖZKOÇ

Doç. Önder ÖZKOÇ

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Serdar ERKAN

Doç. Dr. Serdar ERKAN

ÂŞIKLIK GELENEĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Fatima NURLYBAYEVA

Dr. Öğr. Üyesi Fatima NURLYBAYEVA

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİMİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

UZEM MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. İlter VURUCU

Öğr. Gör. İlter VURUCU

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI

Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

BOLOGNA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Ayşegül KOCA

Öğr. Gör. Ayşegül KOCA

KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI
BOLOGNA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Selim TAN

Arş. Gör. Selim TAN

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Serkan ÇOLAK

Arş. Gör. Serkan ÇOLAK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Özge CESUR

Arş. Gör. Özge CESUR

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Malik Enes ŞAFAK

Arş. Gör. Malik Enes ŞAFAK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Prof. Erol PARLAK

Prof. Erol PARLAK

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | REKTÖR | SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Toğroul GANİOĞLU

Prof. Dr. Toğroul GANİOĞLU

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | DEKAN | ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER

Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI | İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | SES EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKANI | SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Hakan Halit TURGAY

Doç. Hakan Halit TURGAY

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Kibele KIVILCIM ÇİFTÇİ

Doç. Dr. Kibele KIVILCIM ÇİFTÇİ

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Pınar TURAN

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Pınar TURAN

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Raşit Görkem AYTİMUR

Doç. Dr. Raşit Görkem AYTİMUR

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | SES EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Sinan AYYILDIZ

Doç. Dr. Sinan AYYILDIZ

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI | ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Barış Kerem BAHAR

Doç. Barış Kerem BAHAR

BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ | ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Kazım ÇOKOĞULLU

Doç. Kazım ÇOKOĞULLU

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Naci ÖZGÜÇ

Doç. Naci ÖZGÜÇ

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | KOMPOZİSYON VE ŞEFLİK BÖLÜM BAŞKANI | KOMPOZİSYON VE ŞEFLİK BÖLÜMÜ

Doç. Tayfun İLHAN

Doç. Tayfun İLHAN

ENGELSİZ MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI | ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ali ALİZADE

Dr. Öğr. Üyesi Ali ALİZADE

KOMPOZİSYON VE ŞEFLİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Ceren YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Aslı Ceren YILDIRIM

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ceyla GANİOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ceyla GANİOĞLU

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Emrah GÖKÇE

Dr. Öğr. Üyesi Emrah GÖKÇE

GELENEKSEL MÜZİKLER ANA SANAT DALI | SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi  Erberk ERYILMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Erberk ERYILMAZ

KOMPOZİSYON VE ŞEFLİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan AĞIR

Dr. Öğr. Üyesi Serkan AĞIR

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Tolga OTER

Dr. Öğr. Üyesi Tolga OTER

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Ayşegül KOCA

Öğr. Gör. Ayşegül KOCA

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI

Öğr. Gör. B. Kenan TATLICI

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Birsen OĞUZ ERDİNÇ

Öğr. Gör. Birsen OĞUZ ERDİNÇ

GELENEKSEL MÜZİKLER ANA SANAT DALI | SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Dr. Elif NUN GÖKÇE

Öğr. Gör. Dr. Elif NUN GÖKÇE

İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ | SES EĞİTİMİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Emin KARADAYI

Öğr. Gör. Emin KARADAYI

GELENEKSEL MÜZİKLER ANA SANAT DALI | SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Mehmet ÜÇER

Öğr. Gör. Mehmet ÜÇER

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. İlter VURUCU

Öğr. Gör. İlter VURUCU

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. İlyas MİRZAYEV

Öğr. Gör. İlyas MİRZAYEV

KOMPOZİSYON VE ŞEFLİK BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Salih GÜNDOĞDU

Öğr. Gör. Salih GÜNDOĞDU

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Berk Tunga TAŞ

Arş. Gör. Berk Tunga TAŞ

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Durmuş Ali ÖZTÜRK

Arş. Gör. Durmuş Ali ÖZTÜRK

SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Mücahit KOL

Arş. Gör. Mücahit KOL

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Tolgahan TİKTAŞ

Arş. Gör. Tolgahan TİKTAŞ

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Ayşegül ERGENE

Doç. Ayşegül ERGENE

Doç. Emre HOPA

Doç. Emre HOPA

Dr. Öğr. Gör. Esra ÇETİNER TURAL

Dr. Öğr. Gör. Esra ÇETİNER TURAL

Öğr. Gör. Abdullah Alper KURBANİ

Öğr. Gör. Abdullah Alper KURBANİ

Öğr. Gör. Arda ÖZMEN

Öğr. Gör. Arda ÖZMEN

Öğr. Gör. Burak ÇAKIR

Öğr. Gör. Burak ÇAKIR

Öğr. Gör. Burak DURMAN

Öğr. Gör. Burak DURMAN

Öğr. Gör. Burak NOYAN

Öğr. Gör. Burak NOYAN

Öğr. Gör. Cem AKÇORA

Öğr. Gör. Cem AKÇORA

Öğr. Gör. Cem GÜNGÖR

Öğr. Gör. Cem GÜNGÖR

Öğr. Gör. Eren Can YILDIZ

Öğr. Gör. Eren Can YILDIZ

Öğr. Gör. Hediye Halime Zeynep TAMER

Öğr. Gör. Hediye Halime Zeynep TAMER

Öğr. Gör. Fındık Buse KATILMIŞ

Öğr. Gör. Fındık Buse KATILMIŞ

Öğr. Gör. Gökhan KARAKAYA

Öğr. Gör. Gökhan KARAKAYA

Öğr. Gör. Gözde AKDERİN

Öğr. Gör. Gözde AKDERİN

Öğr. Gör. Kutay AZKUR

Öğr. Gör. Kutay AZKUR

Öğr. Gör. Mehmet ŞİMŞEK

Öğr. Gör. Mehmet ŞİMŞEK

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Muhsin KURBANİ

Öğr. Gör. Muhsin KURBANİ

Öğr. Gör. Oğuzhan AÇIKGÖZ

Öğr. Gör. Oğuzhan AÇIKGÖZ

Öğr. Gör. Sedat AKDAĞ

Öğr. Gör. Sedat AKDAĞ

Öğr. Gör. Şinasi CELAYİROĞLU

Öğr. Gör. Şinasi CELAYİROĞLU

Öğr. Gör. Tevfik BİLEN

Öğr. Gör. Tevfik BİLEN

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Ulaş YURTOĞLU

Öğr. Gör. Ulaş YURTOĞLU

ÇALGI EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Yunus EMRE

Öğr. Gör. Yunus EMRE

Prof. Dr. Ebru TEMİZ

Prof. Dr. Ebru TEMİZ

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ | DEKAN V. | MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANI | MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Zafer KURTASLAN

Prof. Dr. Zafer KURTASLAN

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Aybige DEMİRCİ ŞENKAL

Doç. Dr. Aybige DEMİRCİ ŞENKAL

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ | DEKAN YARDIMCISI | GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKANI | GALERİ SANAT YÖNETMENİ | GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gamze YAVUZ KONOKMAN

Doç. Dr. Gamze YAVUZ KONOKMAN

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ BAŞKANI | BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ BİRİM KOORDİNATÖRÜ | MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Güzin AYRANCIOĞLU

Doç. Dr. Güzin AYRANCIOĞLU

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Bilgehan EREN

Doç. Dr. Bilgehan EREN

ENGELSİZ MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ | MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç YANBEYİ BEŞER

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç YANBEYİ BEŞER

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ | GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BAŞKAN YARDIMCISI | GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKICI ESER

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKICI ESER

KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRÜ | ENGELSİZ ANKARA MGÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI | EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi F. Deniz KATITAŞ

Dr. Öğr. Üyesi F. Deniz KATITAŞ

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar URHAN

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar URHAN

ENGELSİZ ANKARA MGÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ | MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ozan BELGE

Dr. Öğr. Üyesi Ozan BELGE

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Selin GÜNEŞTAN

Dr. Öğr. Üyesi Selin GÜNEŞTAN

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI | GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÇELEBİ

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ÇELEBİ

ENGELSİZ MÜZİK VE GÖRSEL SANATLAR ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI | GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

Öğr. Gör. Abdulkerim TURKAYA

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇATALKAYA GÖK

Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÇATALKAYA GÖK

EL SANATLARI BÖLÜM BAŞKANI | KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI | GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI

Dr. Öğr. Üyesi Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Aylin KARA IŞIK

Arş. Gör. Aylin KARA IŞIK

GÖRSEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Ruveyda Sultan ÜNVER

Arş. Gör. Ruveyda Sultan ÜNVER

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Mert ERGÜL

Arş. Gör. Mert ERGÜL

MÜZİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Gözde AKDERİN

Öğr. Gör. Gözde AKDERİN

(MİSAFİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Buğra ÇANKIR

Buğra ÇANKIR

(MİSAFİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Öğr. Gör. Burak NOYAN

Burak NOYAN

(MİSAFİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

Nuri YILMAZ

Nuri YILMAZ

(MİSAFİR ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ