Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kampüsü, Rektörlük Binası önünden Kongre Merkezi istikametinde, Yunus Emre Sevgi Meydanı'na bakış

ENGELSİZ ANKARA MGÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ

Hakkımızda

Ankara MGÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Senatosunun kararı ile 2020 yılında kurularak üniversitemizde öğrenim gören özel gereksinimli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırmak için gerekli tedbirleri almak ve bu yönde çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

Amaçlarımız

Özel gereksinim durumunu Ankara MGÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü’ne bildiren öğrencilere istekleri doğrultusunda;

Üniversitedeki olanaklara ve hizmetlere eşit erişim sağlayabilmeleri için; çeşitli alanlardaki ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları güçlükleri belirliyor, belirlenen ihtiyaçların karşılanmasına ve güçlüklerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar planlıyoruz.

Akademik süreci en ideal şekilde yürütebilmeleri için destekleyici ve iyi kaynaklarla donatılmış bir öğrenme ortamı sağlayarak kısıtlamaları kaldırmayı, böylelikle öğrencilerin bağımsızlıklarını geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Bunların yanı sıra üniversite çalışanlarının ve öğrencilerinin özel gereksinim duyan bireyler ile ilgili farkındalık ve bilinç düzeyini arttırmak üzere hizmetler geliştiriyor ve bu hizmetleri değerlendiriyoruz.

Akademik Uyarlama Mektubu:

Akademik alanda (dersler, sınavlar, ödevler) uyarlamaya ihtiyaç duyan öğrenciler için, Engelsiz Öğrenci Birimi tarafından hazırlanan, öğrencinin engel durumuna ve bireysel özelliklerine göre derslerde, sınavlarda ve ödevlerde ihtiyaç duyduğu uyarlamaları içeren mektuptur.

Engel durumunu belgelendirebilen her öğrenci, her akademik dönemin ilk iki haftasında, Akademik Uyarlama Mektubu almak için Engelsiz Öğrenci Birimi'ne başvurabilir.

Engelsiz Öğrenci Birimi elemanları öğrencinin engel durumuna ilişkin belgesini inceler. Öğrencinin bahsi geçen hizmeti almak için uygun olduğu belirlenmişse, öğrenci ile akademik bir görüşme gerçekleştirilir. Bu görüşme aşağıdaki sorular üzerinden yürütülmektedir:

Hangi akademik koşullar için uyarlamalara ihtiyaç duyulmaktadır?

Ne tür uyarlamalar sağlanacaktır?

Bu uyarlamalar niçin sağlanacaktır?

Uyarlamalar ne zaman sağlanacaktır?

Uyarlamalar nasıl sağlanacaktır?

Uyarlamaların sağlanmasından kim sorumlu olacaktır?Öğrenci ile yapılan görüşme sonucunda, Engelsiz Öğrenci Birimi, kabul edilen uyarlamaları kapsayan bir mektup hazırlar ve ilgili akademik personele ve bölüm başkanlıklarına gönderir.

Not Tutucu:

Engelinden ötürü derslerde not tutmakta güçlük çeken ya da not tutamayan öğrencilere, öğrenci asistanlığıyla not tutucu hizmeti verilmektedir. Öğrenciler kendi not tutucularını bulabildikleri gibi (örn: Aynı dersi alan veya daha önce almış olan bir tanıdıkları) Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi de not tutucu olarak görevlendirilecek bir öğrenci asistanı bulmak için duyuru yapabilir. Öğrenci asistanının görevleri aşağıdaki gibidir:

Derse düzenli olarak devam etmek ve not tutmak.

Önceden kararlaştırılmış biçimde (el yazısı, basılı ya da elektronik ortamda) notları çoğaltmak.

Önceden kararlaştırılmış gün, saat, yer ve de biçimde notları ilgili öğrenciye ulaştırmak.

Not tutma hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı duymak.

Herhangi bir aksaklık ya da sağlık sorunu nedeniyle katılamayacağı dersler için hizmet verdiği öğrenciyi ve Birimi bilgilendirmek.

Öğrencinin iletişim bilgilerinde bir değişiklik olduğunda hizmet verdiği öğrenciyi ve Birimi bilgilendirmek.

Ders Partnerliği:

Engelinden ötürü ders çalışmakta güçlük geçen öğrencilere, öğrenci asistanlığı yoluyla, ders partnerliği sağlanmaktadır. Öğrenciler kendi ders partnerlerini bulabileceği gibi Aksaray Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi de uygun kriterlere uygun bir öğrenci asistanı bulmak için duyuru yapabilir. Öğrenciler dönem boyunca isterlerse birden fazla ders partneriyle çalışabilirler. Çalışmanın zamanı, yeri ve yoğunluğuna öğrenci ve öğrenci asistanı birlikte karar vermektedir. Ders partnerinin sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

İlgili öğrenci ile çalışmak üzere önceden kararlaştırılan gün, yer ve saatte buluşmak.

İlgili öğrenci ile çalışma yapılacak konu hakkında ön hazırlık yapmak ve öğrenciye konu ile ilgili güncel ve doğru bilgiyi sunmak.

Kararlaştırılmış çalışma süresine sadık kalmak.

Ders partneri hizmeti verilen öğrencinin mahremiyetine, kimlik ve engellilik bilgilerini kimseyle paylaşmayarak saygı duymak.

Herhangi bir aksaklık ya da sağlık sorunları nedeniyle yapılamayacak dersler için hizmet verilen öğrenciyi ve Birimi bilgilendirmek.

İlgili öğrenci ile yapılan çalışmanın gün ve saatlerini her hafta Birime bildirmek.

İletişim bilgilerinin değişmesi durumunda hizmet verilen öğrenciyi ve Birimi bilgilendirmek.

Engelli Öğrencisi Olan Bölümlere Danışmanlık Hizmeti:

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi, engelli öğrencisi olan Bölümlere, gerektiği durumlarda, danışmanlık hizmeti verir; öğretim elemanlarını, öğrencinin ihtiyaç duyduğu ders ve sınav uyarlamaları ve gerekçeleri konusunda bilgilendirir.

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar URHAN | ENGELSİZ ANKARA MGÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Gülbahar URHAN

ENGELSİZ ANKARA MGÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKICI ESER | ENGELSİZ ANKARA MGÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Derya ÇAKICI ESER

ENGELSİZ ANKARA MGÜ ÖĞRENCİ BİRİMİ KOORDİNATÖR YARDIMCISI

Öğr. Gör. Ruveyda Sultan ÜNVER | FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE MYO ENGELLİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

Öğr. Gör. Ruveyda Sultan ÜNVER

FAKÜLTE, ENSTİTÜ VE MYO ENGELLİ ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ