Misyonumuz

Geleneksel El Sanatları Programı

Programımızın misyonu estetik bilgi ve becerilerle donanmış, Geleneksel Türk sanatları kültürünün korunması ve yaşatılması gerekliliğine inanan, disiplinler arası bakış açısını kendi alanına uygulayabilen, günümüz ihtiyaçlarına yenilikçi yaklaşımlar ile cevap verebilecek ara eleman yetiştirmektir. Programımız milli kimlik değeri taşıyan Geleneksel Türk sanatlarına bağlı kalarak, uluslararası düzeyde Türk kültürünü ve sanatını başarıyla temsil edecek, bilimsel ve estetik ölçütlerle düşünceyi sanata dönüştürebilecek bireylerin sanat eğitimini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Geleneksel El Sanatları Programı

Programımızın vizyonu ise, milli kimliğimizi kültür araştırmalarıyla bütünleştirebilen, geleneksel el sanatlarının kültür – sanat boyutunu tanıtma, sergileme, yaşatma, doğru yorumlama ile alanında öncü ve tercih edilen sanat kurumu olmaktır.