Görev Dağılımları

Genel Sekreterlik

Ünal AYDOĞAN

Genel Sekreter

 Personel Daire Başkanlığı
 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği

Mücahit DEMİR

Genel Sekreter Yardımcısı

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü
EBYS Koordinatörlüğü

Serhat ÇALIMLI

Genel Sekreter Yardımcısı V.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü
 Bilgi Edinme Birimi