Mevzuat

Genel Sekreterlik

Yükseköğretim Kurulu Mevzuatı

Yönergeler

 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel, Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Düzenleme Kurulu Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ders Görevlendirmesi ve Ek Ders Ücreti Ödemelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Eğitim Komisyonu Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Enstitü Doktora Giriş Özel Yetenek Sınav Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Enstitü Yüksek Lisans Giriş Özel Yetenek Sınav Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi E-sertifika Programları Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İdari Personel Ödül Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İktisadi İşletme Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İSF Hazırlık Sınıfları Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İSF Yarı Zamanlı Eğitim Programı Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisans Programları Özel Yetenek Sınav Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisans Programlarına Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Kayıt ve Kabul Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisansüstü Tez İntihal Raporu Oluşturulmasına İlişkin Yönerge
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Mevzuat Komisyonu Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Mezuniyet ve Diploma Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ortak Dersler Bölümü Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi ve Öğrenci Topluluğu İç Tüzüğü
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Faaliyetleri ve Sınav Uygulama Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Yatay Dikey Geçiş Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Önlisans ve Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Özlük Dosyalarının Arşivlenmesi, Tutulması ve Diğer Kuramlara Gönderilmesine İlişkin Yönerge
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Risk Yönetim Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Galerisi Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Ses Kayıt Stüdyosu ve Seslendirme Ekipmanları Kullanım Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sıfır Atık Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yandal Programı Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yazışma Usuller, İmza Yetkileri ve Yetki Devri Yönergesi
 Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Yemek Bursu Yönergesi