YÖNETİM

ADI | SOYADI GÖREVİ
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KOCA Akademik Danışman
Nafiz Çağan ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı
Eylem ATALAY Divan Başkanı
Yusuf Kenan AKÇAKAYA Divan Üyesi
Erdem PUL Divan Üyesi

TOPLULUK ÜYELERİ