Misyonumuz

Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Bölümümüzün misyonu ulusal ve uluslararası düzeyde lisans eğitimi vererek, yaratıcı, estetik beceri ve beğenileri gelişmiş, edindiği bilgileri topluma yansıtabilen, çağa ayak uydurabilen, sanatsal gelişmelere katkıda bulunabilecek, değişime ve kendini geliştirmeye açık, disiplinler arası etkileşime ve ekip çalışmasını ön plana çıkaran, ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik gelişime hâkim, mesleki etik bilincine ve sorumluğuna sahip “Görsel Sanatlar Öğretmeni” yetiştirmek; ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi sağlayan araştırmalarda yer alarak, ulusal eğitim problemlerine çözümler üretmek ve bu sayede uzman kişilerin yetişmesini sağlayarak ülke gereksinimlerine katkıda bulunmaktır. Programın eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturmaya yöneliktir. Bu doğrultuda, bölümün eğitim programları, profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat- eğitim formasyonu vermek amacıyla öğrencilerin tek tek ilgi alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır.

Vizyonumuz

Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü

Bölümümüzün vizyonu ise, görsel sanatlar eğitimi ve akademik araştırmalar alanında lider kurum olarak ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli öğrenciler yetiştirmektir.