Özel Günler Kapsamında Fotoğraf Çekimi

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 KONU GÜN/SAAT FİYAT AÇIKLAMA

 Evlilik, Nikâh ve Özel Günler kapsamında yapılacak fotoğraf çekimleri

 (Bu tür çekimler en fazla 3 saatlik izne tabiidir.)

Saatlik Dış Mekânlarda Dış Çekim/saat: 3.000-TL

1. Görüntü Alma İşinin Gerçekleştirilebileceği Dış Mekânlar;

a) Neşet Ertaş Caddesi,
b) Yunus Emre Sevgi Meydanı,
c) MGU Kültür ve Kongre Merkezi Önü,
ç) İcra Sanatları Fakültesi Etrafı,
d) Farabi Meydanı.

2. Dış mekândaki Görüntü Alma işi, yönetimin uygun göreceği tarih ve saatler arasında gerçekleştirilir.

3. Uygun görülen Görüntü Alma talebi için gerekli evrak Dekont ve Taahhütname posta veya fiziksel olarak Genel Evrak Birimi’ne gönderilebilir. Getirilmemesi/Ulaştırılamaması durumunda izin verilmeyecektir.

4. Görüntü Alma işinin belirtilen tarihte gerçekleşememesi halinde, talep 1 defaya mahsus yönetimin uygun göreceği tarihe ertelenebilir.

5. Bir saatten az süren çekimler için tam saatlik ücret alınır.

6. Çekim bedeli olarak saatlik 3.000-TL’ dir.

7. Çekim Bedelinin Yatırılacağı Hesap Bilgileri:

Alıcı Adı : Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Banka Adı : T.C. Ziraat Bankası
Şube Adı : Oran Şubesi
IBAN : TR10 0001 0019 7483 9989 6950 10