Page 10 - Perspektif'21 Katalog
P. 10

Džeko Hodžić

                                              Bosna    Hersek,   Džeko Hodžić is a renowned artist from Sarajevo,
                                                Saraybosna'dan   Bosnia and Herzegovina. He was born in 1950 in
                                              ünlü bir sanatçıdır.  Godijevo, Bijelo Polje, the Montenegrin part of
                                              1950     yılında   Sandžak. He graduated from the School of
                                              Sandžak'ın Karadağ    Applied Arts in Peć in 1970, and the Academy of
                                              bölgesi Godijevo,    Fine Arts in Sarajevo in 1977. Has been a member
                                              Bijelo   Polje'de   of the Association of Fine Artists of B&H since
                              doğdu. 1970 yılında Peć Uygulamalı Sanatlar    1980. He is also a member of the AK 68
                              Okulu'ndan, 1977 yılında Saraybosna Güzel Sanatlar   Association of Fine Artists in Germany and the
                              Akademisinden mezun oldu. 1980'den beri B&H    Kunstverein EV Erlangen Association. He had 83
                              Güzel Sanatçılar Derneği üyesidir. Aynı zamanda  solo exhibitions and participated in 587 group
                              AK 68 Almanya Güzel Sanatçılar Derneği ve     exhibitions. Hodzic has won 12 awards for his
                              Kunstverein EV Erlangen Derneği üyesidir. 83    artistic work, including international awards, as
                              kişisel sergi açtı ve 587 karma sergiye katıldı.  well as participated in the work of several painting
     Dzeko Hodzic, Kurşun Şeytanın İşi, 2020      Hodzic, uluslararası ödüller de dahil olmak üzere  colonies and symposia in the country and abroad.
                              sanatsal çalışmalarıyla 12 ödül kazandı, ayrıca yurt  He has exhibited in Bosnia and Herzegovina,
      karışık teknik panel üzeri yerleştirme
                              içinde ve yurt dışında çok sayıda resim kolonisi ve   Croatia,  Slovenia,  Kosovo,   Macedonia,
    Dzeko Hodzic, Bullet Devil’s Work, 2020       sempozyum çalışmalarına katıldı. Eserleri Bosna   Montenegro, Serbia, Bulgaria, Romania, Turkey,
                              Hersek, Hırvatistan, Slovenya, Kosova, Makedonya,    Greece, Cyprus, Egypt, Italy, Austria, Slovakia,
      installation,mix media - combined
                              Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Romanya, Türkiye,   Poland, Germany, France, Luxembourg, the
                              Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, İtalya, Avusturya,    Netherlands, Norway, Sweden, Canada , USA,
                              Slovakya, Polonya, Almanya, Fransa, Lüksemburg,     Switzerland... His works can be found in many

                              Hollanda, Norveç, İsveç, Kanada , ABD, İsviçre'de    galleries, museums and private collections in
                              sergilendi. Eserleri B&H'de ve yurtdışındaki birçok   B&H and abroad. He lives and works in Sarajevo.
                              galeri, müze ve özel koleksiyonda bulunabilir.

                              Saraybosna'da yaşıyor ve çalışıyor.
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15