Page 2 - Perspektif'21 Katalog
P. 2

2020 yılında yaşanan olaylar insanlık üzerinde farklı izler bırakmıştır. Bu süreç  The events that took place in 2020 left different impressions on humanity. This
   içe döndüğümüz her anlamda belirsiz bir bekleyişi beraberinde getirmiştir.  process brought about an uncertain waiting in every sense we turned inside. It has
   Sanatın önemini bir kez daha ortaya çıkartmıştır. İçselleştirilen duygular sanata  once again revealed the importance of art. Internalized emotions renewed the
   olan inancı tazeleyip, sanatçının sanata olan tutkusunu ve üretimini arttırmıştır.  belief and increased the artist's passion and production in art.

   Sanatın hayata tutunmadaki değerini anlamak ve 2021 yılına sanatsal bir bakış   In order to understand the value of art in holding on to life and to take an artistic
   atmak amacıyla 21 Ocak 2021 tarihinde birbirinden değerli 21 sanatçının 21  look at 2021, we present 21 works of 21 valuable artists to the audience at the
   eserini Perspektif 21 sergisinde izleyiciyle buluşturuyoruz.
                                            Perspective 21 exhibition on January 21, 2021.
   Sergide Türkiye’den Adnan Tepecik, Ahmet Dalkıran, Aydın Ayan, Bedri
   Karayağmurlar, Celal Binzet, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Mehmet Ali   In the exhibiton, while Adnan Tepecik, Ahmet Dalkıran, Aydın Ayan, Bedri
   Doğan, Şükran Pekmezci yer alırken;                        Karayağmurlar, Celal Binzet, Hasan Pekmezci, Hayati Misman, Mehmet Ali
   Belarus’tan Aksana Yeudakımenka, Kore’den Clemens Beungkun Sou, Bosna      Doğan, Şükran Pekmezci take part from Turkey;
   Hersek’ten Dzeko Hodzic, Kosova’dan Ethem Baymak, Almanya’dan Gabriele       Aksana Yeudakımenka from Belarus, Clemens Beungkun Sou from Korea,
   Schaffartzik, İtalya’dan Giulia Iosco, Macaristan’dan Klara Ludvig ve Zoltan  Dzeko Hodzic from Bosnia and Herzegovina, Ethem Baymak from Kosovo,
   Ludvig, Hindistan’dan Madan Lal, Çin’den Sien He, Makedonya’dan Vladimir
   Temkov, Mısır’dan Walid Jahin yer almaktadır.                   Gabriele Schaffartzik from Germany, Giulia Iosco from Italy, Klara Ludvig and
                                            Zoltan Ludvig from Hungary, Madan Lal from India, Sien He from China,
                                            Vladimir Temkov from Macedonia, Walid Jahin from Egypt will take part.
   1   2   3   4   5   6   7