Page 3 - Perspektif'21 Katalog
P. 3

Adnan Tepecik

                                            Yükseköğrenimini Gazi    He completed his higher education in Gazi
                                            Üniversitesi,   Gazi   University,  Gazi  Faculty  of  Education,
                                            Eğitim    Fakültesi,   Department of Painting, he received his master's
                                            Resim-İş Bölümü’nde     degree from Ankara University Faculty of
                                            yapmıştır,   Ankara    Educational Sciences and received his master's
                                            Üniversitesi   Eğitim   degree, doctorate and proficiency in arts from
                                            Bilimleri Fakültesinde   Gazi University Social Sciences Institute. In 1992,
                                            yüksek lisans eğitimi   with the World Bank Scholarship, he has
                                            görmüş   ve   Gazi   specialized in learning resources in England. He
                              Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden yüksek  was the coordinator of the International Ürgüp
                              lisans, doktora ve sanatta yeterlilik derecesi almıştır.  Environmental Design Project, director of the
                              1992 yılında, Dünya Bankası Bursu ile İngiltere’de   digital course instrument project for the Ministry
                              öğrenme kaynakları konusunda ihtisas eğitiminde   of National Education, the Gazi University Virtual
                              bulunmuştur. Uluslararası Ürgüp Çevre tasarım    Painting and Sculpture Museum project,
                              Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı için dijital ders aleti  coordinator of the Başkent University and the
                              projesi yürütücüsü, Gazi Üniversitesi Sanal Resim  Autism Foundation Ankara Development Agency
        Benim Adım Kırmızı, 2020           Heykel Müze projesi, Başkent Üniversitesi ve Otizm   Project, and the director of five international art
                              Vakfı  Ankara  Kalkınma   Ajansı  Projesinde   and design education symposiums. Tepecik, who
     120x120 cm, tuval üzeri karışık teknik
                              koordinatörlük, beş adet Uluslararası sanat ve   works on new vehicle development, has 7
                              Tasarım eğitimi sempozyum yürütücülüğü yapmıştır.    inventions approved by the Turkish Patent
                              Yeni araç geliştirme konusunda çalışmaları bulunan   Institute. Seven books, one of which is translation,
    My Name is Red, 2020, 120x120 cm, mixed
          technique on canvas           Tepecik’in, Türk Patent Enstitüsü’nce onaylanmış 7   and 85 research articles that belong to him have
                              buluşu vardır. Sanat ve Tasarım eğitimi alanında biri  been published in the field of Art and Design
                              çeviri olmak üzere, yedi kitabı ve 85 araştırma  education. He continues to serve as the Dean of

                              makalesi yayınlanmıştır. Başkent Üniversitesi Güzel   the Faculty of Fine Arts, Design and Architecture
                              Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlık  at Başkent University.
                              görevine devam etmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8