Page 4 - Perspektif'21 Katalog
P. 4

Ahmet Dalkıran

                                         2003 yılında Selçuk Üniversitesi  The artist who graduated from Selcuk University
                                         Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar  Faculty of Education Department of Fine Arts
                                         Eğitimi  Bölümü   Resim-İş   Education in 2003 with the first rank, completed his
                                         Eğitimi Anabilim Dalı’ndan   master's degree in the Social Sciences Institute of the
                                         birincilikle mezun olan sanatçı,  same university in 2006 and his doctorate education in
                                         2006 yılında aynı Üniversitenin  the Institute of Educational Sciences in 2010. The
                                         Sosyal Bilimler Enstitüsünde  artist, who was appointed as a lecturer in 2007,
                                         Yüksek Lisans eğitimini, 2010  Assistant Professor in 2011, Associate Professor in
                                         yılında ise Eğitim Bilimleri  2014, and Professor in 2019 at Konya Selcuk
                              Enstitüsünde Doktora eğitimini tamamlamıştır. Konya  University Faculty of Fine Arts Department of
                              Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim  Painting, carried out various administrative duties such
                              Bölümü’nde 2007 yılında Öğretim Görevlisi, 2011 yılında  as Deputy Head of Department, Head of Department,
                              Yardımcı Doçent, 2014 yılında Doçent, 2019 yılında ise  Vocational School Vice Director, Vocational School
                              Profesör kadrosuna atanan sanatçı, 2011-2020 yılları  Director, Art Advisor to the Rector, Vice Dean and
                              arasında Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı,  Dean between 2011-2020. The artist still continues his
                              MYO Müdür Yardımcılığı, MYO Müdürlüğü, Rektör   academic and artistic studies, in addition to his duties
                              Sanat Danışmanlığı, Dekan Yardımcılığı ve Dekanlık gibi  as the Head of the Painting Department, where he was
                              çeşitli idari görevleri yürütmüştür. Sanatçı halen 2019  re-appointed in 2019, and the Dean of the Faculty of
                              yılında yeniden atandığı Resim Bölüm Başkanlığı ve 2019  Fine Arts, to which he was appointed in 2019. The
                              yılında atandığı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı  artist has held thirteen solo exhibitions so far and
                              görevlerinin yanında akademik ve sanatsal çalışmalarını  participated in many national / international mixed /
           İsimsiz, 2019             sürdürmektedir. Sanatçı; şimdiye dek on üç kişisel sergi  group / Project, competitive exhibitions and
        90x90 cm, tuval üzeri akrilik        açmış ve ulusal/uluslararası çok sayıda karma/grup/projeli  whorkshops. In addition, the artist won MENTION in
                              ve yarışmalı sergi ile whorkshop ve çalıştaya katılmıştır.  Erciyes University Painting Competition (2005),
           Unnamed, 2019             Ayrıca  sanatçının;  Erciyes  Üniversitesi  Resim  SECOND PLACE in Fırat University Painting
        90x90 cm, acrylic on canvas         Yarışması’nda MANSİYON (2005), Fırat Üniversitesi  Competition (2009), THIRD PLACE in I. International
                              Resim Yarışması’nda İKİNCİLİK (2009), I. Uluslararası  VoVa-MiniArt Biennial (2009), WINNER in the II.
                              VoVa-MiniArt Bienali’nde ÜÇÜNCÜLÜK (2009), II.   Baloton Szalon in the International Small Format
                              Baloton Szalon Uluslararası Küçük Formatlı Eserler  Works Biennial (2010) and in the II. International
                              Bianali’nde ÖVGÜ (2010) ve II. Uluslararası VoVa- VoVa-MiniArt  Biennial  (2011),  HONORARY
                              MiniArt Bienali’nde BİRİNCİLİK (2011), Orontes II.  AWARD  in  the  Orontes  II.  International
                              Uluslararası Çağdaş Sanat Festivali Resim Dalında  Contemporary Art Festival Painting Branch (2017) and
                              ONUR ÖDÜLÜ (2017) ve Selçuk Üniversitesi      Selçuk University Science / Art Academic
                              Bilim/Sanat Akademik BAŞARI ÖDÜLÜ  (2019)     ACHIEVEMENT AWARD (2019).
                              bulunmaktadır.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9