Page 5 - Perspektif'21 Katalog
P. 5

Aksana Yeudakimenka

                                         Aksana    Yeudakimenka,    Aksana Yeudakimenka was born in Moscow
                                         12.11.1983     tarihinde   12.11.1983. She graduated from the Art faculty of
                                         Moskova'da doğdu. 2007     Vitebsk State University in 2007. Since 2006
                                         yılında  Vitebsk  Eyalet   exhibition activities. Since 2014 a member of the
                                         Üniversitesi      Sanat   Belarusian Union of Artists. She is the curator of
                                         Fakültesi'nden mezun oldu.   international symposiums held in Mogilev
                                         2006 yılından itibaren sergi  (Belarus) in 2017 and 2019. Active participant in
                                         faaliyetlerinde  bulunuyor.   numerous symposiums and exhibitions. Lives and
                                         2014'ten   beri  Belarus   works in Mogilev (Belarus).
                                         Sanatçılar Birliği üyesidir.
                              2017 ve 2019 yıllarında Mogilev'de (Beyaz Rusya)
                              düzenlenen    uluslararası   sempozyumların
                              idarecisidir. Çok sayıda sempozyum ve sergiye aktif
                              olarak katılmıştır. Mogilev'de (Beyaz Rusya) yaşıyor
                              ve çalışıyor.         Turuncu Dokunuş, 2020
      110x100 cm, tuval üzeri yağlıboya

          Orange Touch, 2020
        110x100 cm, oil on canvas
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10