Page 6 - Perspektif'21 Katalog
P. 6

Aydın Ayan

                                        1972-1977 İstanbul Devlet Güzel  He studied at the Istanbul State Academy of Fine Arts,
                                        Sanatlar Akademisi Yüksek Resim  Higher Painting Department between 1972-1977. He
                                        Bölümü’nde eğitim gördü. 1977’de  graduated in 1977 with a Master's Degree. He started to
                                        Yüksek Lisans Diploması alarak  work as an assistant in IDGSA Painting Department in 1979.
                                        mezun oldu. 1979 yılında İDGSA  He received "Proficiency in Art" from Mimar Sinan
                                        Resim Bölümü’nde asistan olarak  University, Institute of Social Sciences in 1983. He became
                                        göreve başladı. 1983’te Mimar Sinan  a lecturer in 1988, associate professor in 1990, and professor
                                        Üniversitesi  Sosyal  Bilimler  in 1998. In 1986-87, he did artistic work at the University of
                                        Enstitüsü’nden ‘Sanatta Yeterlik’ aldı.  London, Goldsmith's College, where he went with the
                                        1988 yılında öğretim görevlisi,  British Council scholarship. In 1993, he went to USA with
                                        1990’da doçent ve 1998 yılında  the EEF (Eisenhower Exchange Fellowship) scholarship,
                              profesör oldu. 1986-87’de British Council’in bursuyla gittiği  and conducted studies and researches on "development of
                              Londra Üniversitesi, Goldsmith’s College’da sanatsal  education systems", culture and arts. Since 1975, he has
                              çalışmalar yaptı. 1993’te EEF bursuyla gittiği ABD’de “Eğitim  participated in more than three hundred group exhibitions at
                              sistemlerinin geliştirilmesi”, kültür ve sanat konularında  home and abroad. He has opened more than forty solo
                              inceleme ve araştırmalar yaptı. 1975 yılından itibaren yurt içi ve  exhibitions, including the University of London,
                              yurt dışında üç yüzü aşkın karma sergiye katıldı. Aralarında  Goldsmiths' Gallery exhibition. He won 19 awards in the
                              Londra Üniversitesi, Goldsmiths’ Galeri sergisi de dahil olmak  painting competitions he participated in. His works are
                              üzere kırkı aşkın kişisel sergi açtı. Katıldığı resim yarışmalarında  included in the collections of various private and legal
                              toplam 19 ödül kazandı. Eserleri Türkiye Büyük Millet Meclisi,  persons and institutions in Turkey and abroad as well as
                              İstanbul, Ankara ve İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzeleri,  Grand National Assembly of Turkey, Istanbul, Ankara and
                              İstanbul Modern, İzmir’de Selçuk Yaşar Müzesi, Kültür  Izmir State painting and Sculpture Museum, Istanbul
                              Bakanlığı, Afyonkarahisar-Şuhut Atatürk Evi (Kurtuluş Savaşı  Modern, Selçuk Yaşar Museum in Izmir, Ministry of
                              konulu 11 adet resim), Anadolu Üniversitesi, Hacettepe  Culture, Afyonkarahisar-Şuhut Atatürk Evi (11 pictures
                              Üniversitesi, Philadelphia ABD’de Eisenhower Exchange  about Turkish War of Independence), Anadolu University ,
                              Fellowship Koleksiyonu’nun yanı sıra yurt içi ve yurt dışında  Hacettepe University, Philadelphia, in the USA, Eisenhower
                              çeşitli özel ve tüzel kişi, kurum koleksiyonlarında yer  Exchange Fellowship Collection. The artist has five
                              almaktadır. Sanatçının beş adet yayınlanmış telif kitabı, ayrıca  published copyright books, as well as six books written and
                              hakkında August Wiedmann, Ahmet Oktay, Turan Erol, Kıymet  published about him by August Wiedmann, Ahmet Oktay,
                                                          Turan Erol, Kıymet Giray, Burcu Pelvanoğlu and other
         Köpek Bekliyor, 1986           Giray, Burcu Pelvanoğlu ve daha başka yazarlar tarafından  authors. Ayan worked as the Vice Rector of Mimar Sinan
       89x116 cm, tuval üzeri yağlıboya        yazılmış ve yayınlanmış altı adet kitap bulunmaktadır. Ayan,  Fine Arts University, Head of the Painting Department of
                              Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı,
                              Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı, MSGSÜ  the Faculty of Fine Arts, and the director of the MSGSÜ
         The Dog Waiting, 1986           İstanbul Resim ve Heykel Müzesi müdürü olarak görev yaptı ve  Istanbul Painting and Sculpture Museum and retired from
        89x116 cm, oil on canvas          Aralık 2019’da kurumundan emekli oldu. Sanatçı, sanatsal  his institution in December 2019. The artist continues his
                              çalışmalarını  İstanbul  ve  Şile’deki  atölyelerinde  artistic works in his workshops in Istanbul and Şile.

                              sürdürmektedir.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11