Page 7 - Perspektif'21 Katalog
P. 7

Bedri Karayağmurlar
                                             Bedri  Karayağmurlar   Bedri Karayağmurlar was born in 1951 in Niğde
                                             1951 Yılında Niğde’de  (Cappadocia). He studied, primary and secondary school in
                                             doğdu. İlk ve ortaokulu  İnegöl and teacher school (high school) in Çanakkale. He
                                             İnegöl’de,  öğretmen   Completed Afyon High School. 1974 He graduated from
                                             okulunu  Çanakkale’de   Gazi -Education Enstitute of Art Education Department. I
                                             okudu. Afyon Lisesini  studied in law school for a while. 1987 He finished the
                                             bitirdi. 1974 Gazi Eğitim  studies for a bachelor’s degree in The Art Department of
                                             Enstitüsü Resim Bölümü.  Buca Education Faculty- D.E.Ü. 1990 He stdudied in D.E.Ü.
                                             Bir   süre  hukuk   Social Sciences Institute of Art Education Program, MA
                              fakültesinde okudu. 1987 D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Resim  Degree with art work and the thesis “Creativity and
                              Bölümünde lisans. 1990 D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde  Education”. 1993 He finished Ph.d. Degree with the thesis
                              resim Eğitimi Anabilim Dalı’nda “ Yaratıcılık ve Eğitim”  of subject is ” The Abstraction in Artistic Creativity and Its
                              konulu tezi ile yüksek lisans yaptı. 1993 D.E.Ü. Sosyal Bilimler  Place in Contemporary Art” in D.E.Ü. The Ênstitute of
                              Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda “ Sanatsal Yaratıcılıkta  Social Sciences of Art Department. Before he began to work
                              Soyutlama ve Günümüz Sanatındaki Yeri” konulu tezi ve  at D.E.Ü. The Art Department of Buca Education Faculty in
                              sanatsal çalışmaları ile Sanatta Yeterlik (Doktora) programını  1995, he worked at some schools as an art teacher. 2002
                              bitirdi. Değişik eğitim kurumlarında resim öğretmeni ve  Asociation Profesor. 2008 Profesor 2013 He retired, He had
                              öğretim görevlisi olarak çalıştıktan sonra; 1995 D.E.Ü. Resim  been opened 43 solo exhibitions. Exhibition, and Group
                              –İş Eğitimi Anabilim Dalı’nda göreve başladı. 2002 Doçent,  Exhibition in Turkey and The other countries. He had been
                              2008’de Profesör oldu. Bugüne dek 43 kişisel sergi açtı. Yurt  won six awards at some art competitions, Artist is member
                              içi ve dışında çok sayıda sergiye katıldı. Altı ödül aldı.  of The Society of International Plastic Art. Hes works in the
                              Resimleri resmi ve özel koleksiyonlarda, İzmir Resim Heykel  collection of official and individual: Turkey Ministry of
                              Müzesi, Gazi Üniversitesi Müzesi, AÜ Çağdaş Sanatlar Müzesi,  Culture, Painting and Sculptur of museum İzmir, Museum
                              Bosna Hersek Prijador Müzesi, Bükreş Baskı Müzesi,  University Gazi, Cotemporary Art Museum of Anadolu
                              Türkmenistan Milli Müzesi’nde Bakü, Yunus Emre   University,  Art Museum  of Prijador  in Bosnia and
                              Enstitüsü’nde ve Ege Üniversitesi Kitap ve Kağıt müzelerinde  Herzegovina, Museum Art Print Romania, National Art
                              bulunmaktadır. DEÜ Buca Eğitim Fakültesi Uluslararası Görsel  Museum Türkmenistan.  Ege University Book and Paper
                              Sanatlar Buluşmaları’nı (2005 ve 2007) yönetti ve bildirilerini  Museum. He has been written articles and poems in the area
         Mekan Hakkında, 2011            yazdı. Ege Üniversitesi Ege Art etkinliklerinde (2005- 2015)  of literature near by art works and has been continued to be
       110x120 cm, tuval üzeri akrilik        danışman ve seçici kurul üyesi ve sanatçı olarak çalıştı. Alanı  published some articles at criticism and art theory. He has
                              ile ilgili katıldığı çok sayıda bilimsel ve sanatsal etkinlikte,  three books that published. 2005 “Buca Education Faculty
                                                          1st International Visual Arts Meeting” prepared by him as a
          About Place, 2011            sanatçı ve konuşmacı olarak yer aldı. Sanatçı Uluslararası  crator. 2007 “Buca Education Faculty 2. International Visual
                              Plastik Sanatlar Derneği ve Birleşmiş Ressamlar ve
       110x120 cm, acrylic on canvas         Heykeltıraşlar Derneği ve Dil Derneği üyesidir. Resim  Arts Meeting” prepared by him as a crator. 1995-2013 He
                              çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü edebiyat çalışmalarını öykü ve  worked in The Art Department of Buca Education Faculty -
                              şiir alanlarında sürdürdü. Sanat kuramları ve eleştiri alanındaki  D.E.Ü. 2013-2014 He worked in the Art Faculty of İstanbul
                              yazılarını sanat dergilerinde yayınlamayı sürdürmektedir.  Aydın University. 2014 He still works in his own studio,
                              Yayınlanmış yedi kitabı bulunmaktadır. Elazığ Fırat  Ayvalık- İzmir
                              Üniversitesi, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul Aydın
                              Üniversitesi’nde görev yaptı. Sanatçı, İzmir ve Ayvalık’taki
                              atölyelerinde çalışmalarını sürdürüyor.
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12