Page 9 - Perspektif'21 Katalog
P. 9

Clemens Beungkun Sou

                                         Prof. Mag. Dr. Clemens     Prof. Mag. Dr. Clemens Beungkun SOU is a South-
                                         Beungkun   SOU,   Güney    Korean fine artist. Mag.art.- Graduated from
                                         Koreli bir sanatçıdır. Magister  Angewandte National art University of Applied Art
                                         Derecesi: Viyana Uygulamalı    in Vienna Austria (Diplom) Prof. Dr. in South-Korea
                                         Sanatlar  Üniversitesi’nden   University and retired at 2010. (1990~2010)
                                         mezun oldu. 1990-2010: Kore    Lectures   for   watercolour   paintings
                                         Üniversitesi'nde Prof. Dr. ve  Austria(1993~2014), Hungary(1994~2010) and
                                         2010 yılında emekli oldu.   Korea(2003~2011). Solo Exhibition 64 Times:
                                         Suluboya   resimleri  için   1993~2015, Korea(13), Austria(38), Hungary(7),
                              dersler; Avusturya (1993 - 2014), Macaristan (1994 -  Japan(2), Croatias, England, Kenja, Taipei. Group
                              2009) ve Kore (2003 - 2011). 1983-2015: 64 adet  Exhibition over 600 Times : 1983~2019, Korea,
                              kişisel sergi (Kore 13, Avusturya 38, Macaristan 7,   Japan, Hungary, Kenja, China, Slovakia, Egypt,
                              Japonya 2, Hırvatistan, İngiltere, Kenya ve Taipei).  Slovenia, Ukraina,Serbia, Tunisia, Turkey, Polen,
                              1983-2019: 600'den fazla karma sergi. (Kore,    Macedonia India, Armenia, Georgia, U.S.A. Swiss
                                                          etc. Since 1995 ASROPA International Art
                              Japonya, Macaristan, Kenya, Çin, Slovakya, Mısır,    Exhibition 34 times every year in Korea exhibition
          Kızıl Deniz, 2014            Slovenya, Ukrayna, Sırbistan, Tunus, Türkiye,    Organizer about 90countries 2000 artists participate.
  80x50 cm, tuval üzeri akrilik ve Kore kağıdı kolajı   Polonya, Makedonya, Romanya, Hindistan vb.)     International Art Workshop 37 countries about 150
                              1995-2016: ASROPA Uluslararası Sanat Sergisi,    times participad: 2009~2019, Asia, Africa and
           Red Sea, 2014             Kore sergisinde her yıl 31 kez. 2009-2019:    Europe about 400 his paintings are hanging
   80x50 cm, Korean paper collage acrylic oil on     Uluslararası Sanat Atölyelerine 38 ülkede 154 kez  somewhere. Albania, Arab Emirate, Armenia.
             canvas               katıldı (Arnavutluk, Arap Emirliği, Ermenistan,   Austria, Bulgaria, Bosnia Hercegovina, China,
                              Avusturya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Bosna Hersek,   Comoros. Croatia, Egypt, Jordan, Quatar, Morocco,
                              Çin Komorları, Hırvatistan, Kıbrıs, Mısır, Fas,  Germany, Gerogia, Haiti, Hungary, India, Indonesia,
                              Gürcistan, Almanya, Haiti, Macaristan, Hindistan,  Italy, Kazachstan, Kosovo, Latvia, Maurtieus,
                              Endonezya, İtalya, Kazakistan, Kosova, Letonya,   Macedonia, Malaysia, Moldova, Montenegro,
                              Makedonya, Makedonya, Malezya, Morityus,       Poland, Romania, Senegal, Serbia, Slovakia,
                              Karadağ, Moldova, Moldova Katar, Polonya,      Tunisia,  Turkey,   Ukreina,  Present  -
                              Romanya, Sırbistan, Slovakya, Tunus, Türkiye,    ASROPA(Since1995). International Art Exhibition
                              Ukrayna). Bugün: 1995'ten beri Kore'de Asropa   in Korea Organisor. The Member of Korean arts
                              Uluslararası Sanat Sergisinde organizatör. Kore   association. World art Travels - about 70 countries
                              sanatları derneği üyesidir. Dünya Sanat Gezileri -  and 800 times visit. E-mail : asropa@naver.com
                              yaklaşık 50 ülke ve 800 ziyaret.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14