Görev Tanımları

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Kurumsal İletişim Koordinatörü | Öğr. Gör. Ezgi AÇIKALIN AVCI

 Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü ile ilgili işlerin yapılmasını ve ekibi koordine etmek.

 Gerekli durumlarda ekibe teknik açıdan destek sağlamak.

 Üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarını kontrol etmek.

Kurumsal İletişim Koordinatör Yardımcısı |

Medya ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak.

 Rektörün katıldığı önemli program ve açılışların sunumunu gerçekleştirmek.

 Üniversite ile ilgili haberleri yazmak, arşivlemek, gerekli olan metinlerde editörlük görevini üstlenmek.

 Üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetmek.

Uluslararası Projeler, İngilizce Çeviri ve İçerik Üretimi | Öğr. Gör. Ülkü ARSLAN

Üniversitemiz ile ilgili hazırlanan Türkçe içeriklerin İngilizceye çevirisini yapmak.

 Üniversitemizle ile ilgili uluslararası platformlara yönelik tanıtıcı içeriklerin hazırlığını yapmak, sürecin takibi sağlamak.

 Uluslararası fuarlarda üniversitemizin tanıtımının yapılmasını sağlamak.

 Üniversiteyle ilgili medyaya yansıyan haberleri takip etmek.

 Gerekli durumlarda rektör ve üniversiteyle ilgili gerekli olan metinleri hazırlamak.

Kurumsal Kimlik ve Görsel İletişim Tasarımı | Grafiker: Mustafa SÖNGÜN

Üniversitenin kurumsal kimlik kılavuzuna göre üniversitenin tanıtılmasına yönelik davetiye, afiş, sosyal medya çalışmaları, web site slider çalışmaları gibi içeriklerin hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi sağlamak.

 Üniversitemizin ve koordinatörlüğün görsel ve basılı çalışmalarının hazırlanması, kontrolünün sağlanması, basımını sağlamak.

 Farklı birimler tarafından hazırlanan görsel çalışmaların uyumluluğunun kontrolünü yapmak.

Fotoğraf, Web ve Sosyal Medya | Fotoğrafçı: Elif ÖZÜDOĞRU

Rektörün katıldığı üniversitemiz etkinliklerinin, haberlerinin fotoğrafla takibini gerçekleştirmek.

 Üniversitenin kurumsal çalışmalarında kullanılmak üzere fotoğraflarının çekimini gerçekleştirmek.

 Fotoğraf arşivi yapmak.

 Gerekli durumlarda kamera çekimlerini gerçekleştirmek.

 Üniversitenin kurumsal sosyal medya hesaplarını yönetmek.

 Üniversitenin kurumsal mail adreslerinin ve resmi yazışmaların takibini yapmak.

 Fotoğrafçı Murat TOKTAY ile koordineli, dönüşümlü, iş bölümü yaparak çalışmak.

Fotoğraf, Video Kayıt | Fotoğrafçı: Murat TOKTAY

 Rektörün katıldığı üniversitemiz etkinliklerinin, haberlerinin fotoğrafla takibini gerçekleştirmek.

 Üniversitenin kurumsal çalışmalarında kullanılmak üzere fotoğraflarının çekimini gerçekleştirmek.

 Üniversitede düzenlenen etkinliklerin, haberlerin fotoğraf çekimlerini ve video kaydını yapmak.

 Rektörün katıldığı üniversitenin etkinliklerinin, haberlerinin video kaydını yapmak.

 Üniversitenin kurumsal çalışmalarında, tanıtım filmlerinde kullanılmak üzere video çekimlerini gerçekleştirmek.

 Mezuniyet töreni, akademik açılış yılı gibi önemli etkinliklerde kamera kurulumlarını yapmak.

 Fotoğrafçı Elif ÖZÜDOĞRU ile koordineli, dönüşümlü, iş bölümü yaparak çalışmak.

Kurumsal Kimlik ve Görsel İletişim Tasarımı | Grafiker: Sezer BEDİR

 Üniversitenin kurumsal kimlik kılavuzuna göre üniversitenin tanıtılmasına yönelik davetiye, afiş, sosyal medya çalışmaları, web site slider çalışmaları gibi içeriklerin hazırlanması, güncellenmesi ve geliştirilmesi sağlamak.

 Üniversitemizin ve koordinatörlüğün görsel ve basılı çalışmalarının hazırlanması, kontrolünün sağlanması, basımını sağlamak.

 Farklı birimler tarafından hazırlanan görsel çalışmaların uyumluluğunun kontrolünü yapmak.