EBSCO eBook Academic Collection

Deneme Veri Tabanı
Kütüphane Education Source Banner

Eğitim Fakülteleri için özel olarak tasarlanan Education Source veri tabanı, prestijli ve hakemli eğitim dergileri koleksiyonunu sunmaktadır ve eğitim fakültelerindeki tüm araştırmacılar için birincil danışma kaynağıdır. Arşiv kapsamı 1880’lere kadar uzanan bu eşsiz veri tabanı yüzlerce dergiye tam metin erişim sağlamaktadır.

İçeriğinde;

 810+ aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi,

 645+ aktif hakemli, açık erişim olmayan tam metin dergi,

 345+ aktif hakemli, gecikmesiz ve açık erişim olmayan tam metin dergi,

 Web of Science veya Scopus içerisinde indekslenen 400+ aktif, açık erişim olmayan tam metin dergi,

 2.270+ aktif dergi için indeks ve özet bilgisi,

 530’dan fazla tam metin kitap ve monografi,

 4.100’den fazla eğitim ile ilgili konferans bildirisi,

 ERIC’te indekslenen birçok makaleye tam metin erişim,

 1880’e dayanan içerik,

 SimpleK12’den sağlanan 390 video bulunmaktadır.

Deneme Erişim Süresi: 1 Nisan – 1 Haziran 2023