Prof. Dr. Barış ERDAL
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Selim TAN
Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdür Yardımcısı