Misyonumuz

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

Bilimsel, sanatsal ve eğitsel bakımlardan müziği ilgilendiren tüm alanlarda akademik proje üretim ve paylaşımına katkı sağlamak; bu konularda bilgi ve tecrübe kazanmış araştırmacı, sanatçı ve eğitimcilerin yetiştirilmesine öncülük etmektir.

Vizyonumuz

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü

Ulusal ve uluslararası düzeyde ve çağdaş değerler ışığında bilimsel, sanatsal ve eğitsel üretimlerde bulunmak; yenilikçi, rekabetçi, paylaşımcı ve meslek etiğine saygılı, entelektüel birikim sahibi bilim, sanat, eğitim ve düşünce insanları yetiştirmek; geliştirilecek bilimsel, sanatsal ve eğitsel projeler yoluyla, tüm insanlığa hizmet etmektir.