Misyonumuz

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi olarak misyonumuz; Türk Milli Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda, Atatürk İlke ve İnkılaplarını gönülden benimseyen, evrensel bilim ve çağdaş eğitim-öğretim ilkeleri ışığında bilim ve sanat üreten, öğrencilerine ulusal ve uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanım kazandıran, yenilikçi, rekabetçi, evrensel değerler yanında toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı biçimde entelektüel birikime sahip öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Sanatta ve bilimde sürekli gelişmeyi hedefleyen, bulunduğumuz çağın gerekleri doğrultusunda kendini yenileyen eğitim öğretim anlayışı ile, ülkemizde ihtiyaç duyulan çağdaş eğitim öğretim kadrosuna nitelikli öğretmenler yetiştirmektir.