Misyonumuz

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuzun misyonu ileri düzeyde mesleki eğitime sahip, mesleğinin tarihini bilen ve gelişmelerini takip eden, yaratıcı düşünebilme yeteneğine sahip, rekabetçi, toplumsal değer yargılarına ve meslek etiğine saygılı, disiplinlerarası bakış açısını kendi alanına uygulayabilen ve tercih edilen nitelikli ara eleman yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu

Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu sanat ve kültür alanındaki verdiği eğitim – öğretimi ile referans gösterilen öncü ve tercih edilen bir Meslek Yüksekokulu olmaktır.