Birim Kalite Komisyonu Üyeleri

Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu
Unvanı | Adı Soyadı GÖREVİ
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ATICI Komisyon Başkanı
Öğr. Gör. Haluk Doğan GÜNEŞ Kalite Temsilcisi
Öğr. Gör. Betül KAYHAN Üye