Misyonumuz

Müzik Eğitimi Bölümü

Misyonumuz, sanat eğitimi veren kurumlar içerisinde öncü bir fakülte olma anlayışı ile ulusal eğitimimizin genel amaçları doğrultusunda, yenilikçi bir eğitim öğretim anlayışı ile bilim ve sanat alanında öncü müzik öğretmenleri yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Müzik Eğitimi Bölümü

Vizyonumuz ise, sanat ile bilimdeki sürekli gelişmeleri takip eden bir eğitim öğretim anlayışını ile edindiği mesleki bilgi ve birikimleri özümseyen, sentezleyen, sorgulayan ve yorumlayan nitelikte müzik öğretmenleri yetiştirmektir.