Misyonumuz

Müzikoloji Bölümü

Bilimsel bilgi, araştırma ve öğrenme bağlamında müziği ilgilendiren tüm meselelere eleştirel bir anlayışla yaklaşabilen, analitik düşünebilen ve üretken bir araştırmacılık yetisi kazanmış müzikologların yetişmesini ve bu müzikologlar aracılığıyla insan, toplum ve kültür bağlamlarında ülke ve dünya müziklerinin daha iyi tanınması ve bunlardan daha etkin şekilde yararlanılmasına katkı sağlamaktır.

Vizyonumuz

Müzikoloji Bölümü

Bilim, sanat, kültür, eğitim ve teknoloji alanlarını yaratıcı yaklaşımlarla bir arada değerlendirerek öğrenmede ilerlemeyi ve bilgi paylaşımını temel motivasyon kaynağı olarak benimsemiş müzikologlar yetiştirmek suretiyle müzikoloji alanında saygın bir bilim ve eğitim kurumu olarak tanınmaktır.