bilgehaneren@mgu.edu.tr
Dahili: 1594
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Doç. Dr. Bilgehan EREN

Yayın Koordinatör Yardımcısı
Müzik Eğitimi Bölümü

Biyografi

1981 yılında Eskişehir’de doğmuştur.

1996-1999 yılları arası Eskişehir Güzel Sanatlar Lisesi’nde öğretim almıştır.

1999-2003 yılları arasında birincilikle girdiği Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi müzik öğretmenliği lisans programını Fakülte birincisi olarak bitirmiştir.

2003-2006 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Öğretmenliği yüksek lisans programında eğitim almış;
“Bursa İli Anaokullarındaki Müzik Eğitimine Yönelik İhtiyaçların Tespiti ve Değerlendirilmesi” konulu yüksek lisans tez çalışmasını tamamlamıştır.

2008-2012 yılları arasında doktorasını yapmak üzere Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müzik öğretmenliği doktora programına dahil olmuştur.

Doktora sırasında 2010-2011 yılları arasında Erasmus programıyla Almanya’ya giderek TU Dortmund’ta Engellilerin Müzik Eğitimi ve Müzik Terapisi konularında eğitim almıştır.

“Orff Yaklaşımına Göre Hazırlanan Müzik Etkinlikleri İçerisinde İpucunun Giderek Azaltılması Yöntemiyle Yapılan Gömülü Öğretimin Otizmli Çocukların Kavram Gelişimine Etkisi” konulu doktora tezini tamamlamıştır.

2012 yılında asıl görev yeri olan Uludağ Üniversite’sine dönerek Araştırma Görevlisi Doktor olarak göreve devam etmiştir.

2012 yılında Uluslararası Orff-Schulwerk Eğitimci Eğitimcisi olarak sertifikalandırılmış ve müzik öğretim yöntemlerine ilişkin yetişkin eğitimleri vermeye başlamıştır.

2013-2014 yılları arasında Tübitak 2219- Doktora Sonrası Araştırma bursuna hak kazanarak A.B.D.’nin Arizona Eyalet Üniversitesi’nde “Otizmli Çocuklarla Kullanılan Müzik Terapi Yaklaşımları” üzerine çalışmasını yürütmüştür.

2014-2019 yılları arasında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev almış ve bu bölümde “Özel Eğitimde Oyun ve Müzik”, başta olmak üzere pek çok alan dersine girmiş ve özel gereksinimli ve dezavantajlı çocuklar/bireyler ile ilgili pek çok proje yürütmüştür. Aynı yıllarda Müzik Eğitimi Anabilim dalında lisans “Özel Eğitim” derslerine ek olarak yüksek lisansta “Müzik Terapiye Giriş” ve “Özel Gereksinimlilerle Müzik Eğitimi ve Müzik Terapi” derslerini ilk kez açtırmış ve vermiştir.

2019 Haziran ayında Doçentliğini almış; 2020 yılı Kasım ayı itibariyle Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Bölümüne atanmıştır ve halen görevini sürdürmektedir.

Çalışma Alanları:

Erken Çocuklukta Oyun ve Müzik Eğitimi;
Özel Eğitimde Oyun, Müzik Eğitimi ve Müzik Terapi;
Müzik Öğretim Teknik, Yöntem ve Yaklaşımları;
Erken Piyano Eğitimi; Özel Gereksinimlilerle Piyano Eğitimi