tolgaoter@mgu.edu.tr
Dahili: 1738
İcra Sanatları Fakültesi

Doç. Dr. Tolga OTER

Çalgı Eğitimi Bölümü
TRT bünyesinde hazırlanan televizyon programlarında ve TRT Ankara Radyosunda yayınlanan müzik içerikli çeşitli programlara icrâcı ve konuşmacı olarak katıldı.

Biyografi

1977 yılında Ankara’da doğdu. İlk müzik eğitimine 1996 yılında TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu’nda başladı.

1997-2002 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. Mezun olduğu yıl Dicle Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda öğretim elemanı olarak çalışmaya başladı. Bu esnada TRT Diyarbakır Radyosu’nda sözleşmeli ud sanatçısı olarak çalıştı; burada canlı yayınlara ve bant kayıtlarına katıldı.

2003 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na öğretim görevlisi olarak atandı. Bu görevi esnasında yurt içinde birçok konser ve sanatsal etkinliklerde icrâcı veya şef olarak yer aldı.

2005’de Tahran’da ve 2006 yılında Dubâi’de düzenlenen Mevlevî Âyinleri ve Tasavvuf Müziği içerikli konserlerin yanı sıra, 2007 yılında Uluslararası Mevlâna Vakfı ve Bakü Devlet Üniversitesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Mevlânâ’yı Günümüzde Yaşatmak, Yaşamak” Konulu Uluslararası Sempozyum kapsamında düzenlenen konserde icrâcı olarak bulundu.

2004-2007 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Sanat Müziği programında “Geçmişten Günümüze Ud Yapımı ve Ud Yapımında Kullanılan Farklı Yöntemler” başlıklı tezi ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2010 yılında “Ertuğrul Firkateyni’nin 120. Yılı Anma Programları” projesi kapsamında Japonya’nın Okayama ve Kushimoto kentlerinde gerçekleştirilen konserlerde icrâcı olarak yer aldı.

2011 yılında Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Çalgı Eğitimi Bölümüne öğretim görevlisi olarak atandı. Burada Çalgı Eğitimi (Ud), Türk Müziği Nazariyatı ve Geçki Çalışmaları gibi lisans ve lisanüstü dersler yürüttü. Aynı yıl VII. Uluslararası Atatürk Kongresi kapsamında, Ohrid ve Üsküp’de düzenlenen konserlerde icrâcı olarak bulundu.

2012 yılında Berlin’de düzenlenen “Verin für Kulturelle und Soziale Arbeit Tasavvuf Musikisi” konserinde ve 2013’de “Büyük Selçuklu Mîrâsı” adlı proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde gerçekleştirilen solo konserde yer aldı.

2013 yılında Sookmyung Gayageum Orkestrası ve Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı İcrâ Heyeti ile ortaklaşa gerçekleştirilen “Geleneksel Müzik Konseri” projesinde ud icrâcısı olarak görev yaptı.

TRT bünyesinde hazırlanan televizyon programlarında ve TRT Ankara Radyosunda yayınlanan müzik içerikli çeşitli programlara icrâcı ve konuşmacı olarak katıldı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen “Vefatının 300. Yılında Buhurizâde Mustafa Itrî” isimli albüm projesinde ve Kalan Müzik tarafından yayımlanan “Doğumunun 241. Yılında Az İcrâ Edilen Eserleriyle Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi” albümünde ud icrâcısı olarak yer aldı.

2016 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalından “Kevserî Mecmuası’nda Yer Alan Büyük Usûllü Peşrevlerin Transkripsiyonu Ve İncelenmesi” başlıklı doktora tezi ile mezun oldu. Aynı yıl içerisinde UCLA (Kalifornia Üniversitesi, Los Angeles)’dan aldığı davet üzerine altı ay “Visiting Scholar” olarak burada Müzikoloji ve Ortadoğu Müziği ile ilgili doktora derslerine katıldı. ABD’de bulunduğu süreçte üç solo konser verdi.

2018 yılında Bakü’de gerçekleştirilen Uluslararası Müzik Eğitimi Birliği, 33. Dünya Konferansı’nda gerçekleştirilen iki solo konserde ud icrâcısı olarak görev aldı.

Müzik çalışmalarının yanı sıra, “Makâm, Âhenk, İslâm ve Mûsıkî vb. konu başlıkları altında, uluslararası sempozyumlarda bildiriler sundu. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleler yazdı ve bir kitap bölümü kaleme aldı.

Tolga OTER, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Bölümü’nde Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.