Öğr. Gör. Dr. Didem Mutlu KARŞIYAKALI DOĞAN
didem.dogan@mgu.edu.tr
Dahili: 1875
Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

Öğr. Gör. Dr. Didem Mutlu KARŞIYAKALI DOĞAN

Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı
Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi

Biyografi

1986’da İzmir’de doğdu. 2004 yılında İzmir Işılay Saygın Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinden mezun oldu. Ardından 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olmuştur. 2008 yılında İstanbul’da öğretilebilir zihin engelliler okulu olan bir kuruma müzik öğretmeni olarak atanmıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine başlamış ve “Otistik Bir Öğrenciye Adı Söylenen Çalgıyı Gösterebilme Öğretiminde Eşzamanlı İpucuyla Öğretimin Etkililiği” konulu tez çalışmasını 2011 yılında tamamlamıştır.
 
2015 yılında ise Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda doktora programına başlamıştır. Doktora tez çalışmasında özel gereksinimli bireyler ile Orff-Schulwerk elementer müzik ve hareket eğitimi üzerine çalışacağı için 2016 ve 2017 yıllarında The Sanfrancisco International Orff Course seviye programlarını tamamlamıştır. 2017 yılında ise, A.B.D. San Francisco şehrinde bulunan The San Francisco School’da Orff Internship programını başarı ile tamamlamıştır.
 
2020 yılında “Orff Yaklaşımı ile Birlikte Sunulan Sosyal Öykü Uygulamalarının Gelişimsel Yetersizliği Olan Çocuklara Müzikal Beceri Kazandırmada Etkililiği” başlıklı doktora tez çalışmasını tamamlamıştır.
 
Gelişimsel yetersizliği bulunan çocukların müzik eğitimleri üzerine çalışmalarını sürdürmekte olup, aynı zamanda da 2020 yılından beri Anadolu Orff-Schulwerk Derneği bünyesinde Orffdergi’de editörlük görevini ve Akademisyenler Platformu Koordinatörlük görevlerini sürdürmektedir.
 
2024 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniveristesi Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi’ne Öğretim Görevlisi olarak atanmıştır.