Öğr. Gör. Suna TATLI
suna.tatli@mgu.edu.tr
Dahili: 1831
Kalite Koordinatörlüğü

Öğr. Gör. Suna TATLI

Kalite Koordinatörü

Biyografi

1989 yılında Trabzon’da doğdu.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri bölümünden 2013 yılında mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri ABD’den 2016 yılında yüksek lisans derecesini aldı. 2020 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyon programında başladığı Doktora eğitimine halen devam etmektedir.

03.02.2020 – 28.02.2023 tarihleri arasında İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Öğretim Görevlisi olarak görev yapmış, aynı kurumda Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü, Kalite ve İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü görevlerini yürütmüştür.

06.03.2023 tarihinde Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Rektörlük Kalite Koordinatörlüğünde göreve başlamıştır.

Başlıca çalışma alanları; Kurumsal Kalite ve Markalaşma, Yönetim ve Strateji, Mekansal Ekonometri, İstatistiksel Analiz ve Uygulamalardır.