alpermaral@mgu.edu.tr
Dahili: 1717
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

Müzikoloji Bölümü

Biyografi

Besteci, müzikolog. Çoğunlukla dramatik kurgusu olan ve “kültür içinde müzik – müzik içinde kültür” ilişkisinden hareket eden elektroakustik ağırlıklı, oda müziği yapıtları, tiyatro ve film müzikleri ile tanınan H. Alper Maral, 20 yıl görev yaptığı YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü’nün ardından, Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi’nin kurucu öğretim üyelerinden biri olarak geçtiği Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde; İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü ve Bahçeşehir Üniversitesi Caz Yüksek Lisans Programı bünyelerinde, müzikoloji, kompozisyon ve iletişim ağırlıklı dersler vermekte; Bölüm Başkanlığı gibi idarî görevler üstlenmekte; yayınları, seminerleri ve mutfağında yeraldığı Yeni Müzik festivalleriyle, yepyeni, bilinçli ve aktif bir müzikçi kitlesi kurmaya gayret etmektedir.

Profesyonel kariyerine caz piyanisti olarak başlayan Maral üyesi olduğu çeşitli topluluk ve orkestralarda bas trombon, kontrbas tuba ve barok blokflütlerle icracılığını sürdürmektedir. İstanbul Alman Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitirdikten sonra çeşitli üniversitelerde teknik ve iletişim odaklı dersler vermeye başlayan Maral, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı Duysal Tasarım Programı’nda, kompozisyon ve müzikoloji alanlarında gördüğü Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini, Prof. Dr. Ahmet Yürür danışmanlığında hazırladığı “21. Yüzyılın Siyasal-Ekonomik Tablosu İçinde Müzik ve Toplum—Yeni Dünya Düzeni’nin Olumsuzluklarıyla Sarsılan Toplumda Müzik” konusundaki teziyle tamamlamış, müzikoloji alanında Doktora derecesini almıştır.

Kompozisyonun tamamlanması için dinleyicisinin ve icracısının inisiyatiflerini, özellikle de tasarımın performanstan kopuk olmaması gereğini savunan Maral, bu yolda kurduğu öncü Yeni Müzik topluluğu Karınca Kabilesi’nin yanısıra, başta Alper Maral Multiphonics Ensemble, Bornova Trio, Control Voltage Project, A – 415, İstanbul Barok Topluluğu, ModeArt Trombone Ensemble gibi oluşumlarda icracı olarak da görev yamaktadır. Yayına hazırladığı, ortak yazar olarak katıldığı birçok kitap, dergi, vs., ve CD, DVD, vb. formatlarda yayınlanmış (Pan Yayıncılık, A.K. Müzik, Müzik Hayvanı, WERGO, vd.) birçok yapıtı bulunan Maral Uluslararası Çağdaş Müzik Birliği Yönetim Kurulu Üyesi, Yeni Müzik Kooperatifi Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı, İstanbul Barok Derneği Kurucu Üyesi, MSG Musiki Eser Sahipleri Grubu Kurucu Üyesi ve Kültür Araştırmaları Derneği Genel Sekreteri olmuştur.

TRT İstanbul Radyosu’nca yayınlanan SES ÖRGÜSÜ ve SES İZİ adlı programların yapımcılığını üstlenen Maral, Almanya’nı çeşitli radyo istasyonlarıyla ortak projelere imza atmış, özellikle hr2 (Hessischer Rundfunk /Hessen Eyaleti Alman Devlet Radyosu, Frankfurt) tarafından, 2011 yılından itibaren her yıl verilen bir eser siparişiyle onurlandırılmıştır.

Yıldız Teknik Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü bünyesinde gerçekleştirdiği Elektronik Müzik Festivalleri ve Yeni Müzik Festivalleri büyük ilgi görmüş, birçok genç bestecinin önünü açmış, yepyeni yapıtların verilmesine olanak sağlamış, zemin olmuştur.

2020 yılında Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektör Yardımcısı olmuştur.