serdaoter@mgu.edu.tr
Dahili: 1734
İcra Sanatları Fakültesi

Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER

Ses Eğitimi Bölümü
2013-2014 yıllarında TRT Okul’da yayınlanan “Okulda Ramazan” adlı canlı televizyon programında, Klâsik Türk Mûsıkîsi ve Türk Dinî Mûsıkîsi’ne ait pek çok eser seslendirdi. Aynı yıl “Türk Mûsikîsi Ses Eğitimi” (Ses İcrâcılığında Temel Kavramlar, Alıştırmalar ve Örnek Eserler) adlı kitabı yayımlandı.

Biyografi

1997-2002 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı TSM Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

2002-2004 yıllarında Dicle Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nda öğretim elemanı olarak çalıştı. Aynı zamanda TRT Diyarbakır Radyosu’nda akitli ses sanatçısı olarak görev yaptı. Burada pek çok canlı ve bant kayıtlarda solist olarak yer aldı.

2005 yılında Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eski Edebiyat alanında “Şeyh Gâlib’in Bestelenmiş Şiirlerinde Usûl-Vezin İlişkisi” başlıklı çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı.

2007-2011 yılları Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.

2010 yılında “Ertuğrul Firkateyni’nin 120. Yılı Anma Programları” projesi kapsamında Okayama ve Kushimoto’da gerçekleştirilen konserlerde solist olarak yer aldı.

2011 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi İslâm Tarihi ve Sanatları Türk Din Mûsıkîsi alanında “Hâfız Sâdeddin Kaynak’ın Mânâ Prozodisi Yönünden Zengin Olan Eserlerinin Analizi” başlıklı doktora tezi ile mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’ne Dr. Öğretim Görevlisi olarak atandı. Burada bulunduğu süreçte Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı ve müdür yardımcılığı gibi idâri görevlerde bulundu.

2012 yılında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen “Vefatının 300. Yılında Buhurizâde Mustafa Itrî” isimli albüm projesinde solist olarak yer aldı.

2013’de “Büyük Selçuklu Mîrâsı” adlı proje kapsamında Cumhurbaşkanlığı köşkünde solo konser verdi. Aynı sene içerisinde Çin’de Türk Kültür Yılı Etkinlikleri kapsamında Pekin ve Shangai’de verilen konserlerde solist olarak icrâlarda bulund. Pekin’de “Türk Mûsikîsi Ses Eğitimi üzerine bir workshop düzenledi.

2013-2014 yıllarında TRT Okul’da yayınlanan “Okulda Ramazan” adlı canlı televizyon programında, Klâsik Türk Mûsıkîsi ve Türk Dinî Mûsıkîsi’ne ait pek çok eser seslendirdi. Aynı yıl “Türk Mûsikîsi Ses Eğitimi” (Ses İcrâcılığında Temel Kavramlar, Alıştırmalar ve Örnek Eserler) adlı kitabı yayımlandı.

2014 yılında Doçentlik ünvanını alan Serda Türkel Oter, Klâsik Türk Mûsikîsi kapsamında “Form Analizi, Eser Tahlîli, Mânâ Prozodisi, Usûl-Vezin ilişkileri, Uslûp-Tavır vb. konu başlıkları altında bir çok uluslararası dergide makâleler ve kitap bölümleri kaleme aldı. Çeşitli kitap ve dergilerde editörlükler yaptı. TRT Ankara Radyosu bünyesinde yayınlanan kültür ve sanat içerikli programlarda konuşmacı ve icrâcı olarak yer aldı.

2015‘de Makâsıdü’l-Elhân’ın yazılışının 600. Yıldönümü Münasebetiyle “Abdülkâdir-i Merâgî Besteleri” adlı albüm projesinde solist olarak yer aldı.

2016 yılında UCLA (Kalifornia Üniversitesi, Los Angeles)’dan aldığı davet üzerine altı ay “Visiting Scholar” olarak görev yaptı. Müzikoloji ve Ortadoğu Müziği ile ilgili doktora derslerine katıldı. ABD’de bulunduğu süreçte üç adet solo konser gerçekleştirdi.

2018 yılında Bakü Devlet Konservatuvarı’nda iki adet solo konser verdi.

2019 yılında “Doğumunun 241. Yılında Az İcrâ Edilen Eserleriyle Hammâmizâde İsmâil Dede Efendi” adlı solo albümü Kalan Müzik tarafından yayımlanan Serda Türkel Oter, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcrâ sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir.