Rektör Yardımcımız Sayın Prof. Dr. Serda Türkel Oter’in 4. Yıl Yazısı

4. Yılında; Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi

Dünyada günden güne yaygınlaşan tematik üniversite anlayışı ve ülkemizin de bu değişimin dışında olmadığının en önemli göstergelerinden biri olan; Türkiye’nin ilk tematik müzik üniversitesi, eğitim-öğretimde dördüncü yılını tecrübe etmektedir.

Kurucu rektörümüz Prof. Erol Parlak’ın “Bütün dünya seslerine kulak verecek bir dünya üniversitesi” arzusu, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın teveccühleriyle 2017 yılında gerçekleşmiş ve böylece “Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi”, Anadolu müzik kültürünün odağında tüm dünya müziklerini bünyesinde barındıracak bir anlayışın öncüsü olmuştur.

Bu anlayışla yol aldığımız dört yıllık serüvenin önemli bir zaman dilimini, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgını ile mücadele kapsamında deneyimleyen Üniversitemiz, önemli bir sınavını da gerçekleştirerek, hem sanat alanında zorlu bir uygulama olan uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerine hız kesmeden devam etmiş hem de sanat etkinliklerini sürdürmeyi başarmıştır. Kısa zamanda etkin bir şekilde faaliyete geçirdiğimiz Uzaktan Eğitim Merkezimiz, Ses Kayıt Teknolojileri alt yapımız ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğümüz, bu sürecin en önemli destekçileri olmuştur.

Bir kısmı pandemi şartları altında gerçekleşmiş olsa da; her geçen sene bünyemize kattığımız deneyimli eğitmenler ile Üniversitemizin ilk günden itibaren benimsediği kuruluş vizyonunu hedef alıp, bu doğrultuda izlediğimiz eğitim-öğretim stratejileriyle; ülkemizin sahip olduğu kültürel birikimi, bilimsel çerçevelerde analiz ederek sistemsel bir eğitimin içinde var etmiş bulunmaktayız. Sahip olduğumuz kültürel birikimlerin akademik çerçevede öğrenciye aktarılmasının yanı sıra, evrensel müzik alanında birçok dalın eğitimi de aynı anlayış ve aynı titizlikle aktarılmaya devam edilmektedir.

Üniversitenin kuruluş amaçlarından en önemlisi belki de ülkemizdeki ‘’müzik alanında‘’ süregelen eğitim-öğretim alışkanlıkları ve beraberinde günümüze kadar sürüklenmiş olan çeşitli teorik, terminolojik problemleri çözmektir. Üniversitemiz, bunlara yönelik gerçekleştirdiği girişimler ile bunların sonucunda sistemli, kendini yenileyen, dünü ve bugünü iyi anlayan, bilimsel çerçevede olmak şartıyla her türlü fikre ve gelişime açık, süregelen problemleri bir diğer nesle taşımak yerine çözüm odaklı olan kapsamlı ve bilimsel bir anlayışı benimsemiştir. Bu anlayışın; hem ruhen hem de bilgi ve birikim açısından öğrenciye aktarılması, üniversitenin sahip olduğu her eğitmende mevcudiyet göstermektedir. Mevcudiyetten ötürü doğan birliktelik bu anlayışı üniversitenin her köşesine yaymakla birlikte, dışarıya; alanında çözüm odaklı, attığı adımlarla net bir eğitim-öğretim stratejisi çizebilen bir izlenim bırakmaktadır.

Buna binaen Türkiye’nin tarih sürecindeki konumu ve barındırdığı multi-kültürel yapıyı ve evrensel müzik kültürlerini bilimsel bir alana taşıma, anlama ve aktarma sürecinde üniversitenin öğrencilerinden beklediği çalışmaların çerçeveleri çizilmiştir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen lisans, yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik devrelerinin gerektirdiği bitirme çalışmaları, makaleler ve tez çalışmaları, üniversitenin sahip olduğu teorik ve pratik anlayışla örtüşmekte ve bu doğrultuda ortaya çıkan ürünler üniversitenin vizyonuna tam anlamıyla denk düşmektedir.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde hâl-i hazırda 3 Fakülte, 1 Enstitü bulunmaktadır. Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin ileriki bir tarihte faaliyete geçirilmesi düşünülmektedir. Ayrıca 4 bölümden müteşekkil meslek yüksekokulu, 1 eğitim merkezi ve 3 uygulama ve araştırma merkezi mevcuttur. İlerleyen zamanda “Klâsik Türk Müziği Araştırmaları”, “Müzik Terapi” merkezlerinin de kurulmasıyla uygulama ve araştırma merkezlerinin sayısının 5’e çıkarılması hedeflenmektedir.

Üniversitemizin Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi;

“Müzik Teorisi”, “Müzik Teknolojisi” ve “Müzikoloji” olmak üzere 3 Bölümden oluşmakta; lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitimi de verilen fakültede, aynı isimde 3 Anabilim Dalı da bulunmaktadır. 2022 yılına kadar fakülte bünyesinde “Çalgı teknolojileri” Bölümünün açılması da planlanmaktadır.

Müzik Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi’nde yer alan bölüm ve anabilim dallarının amaç ve hedefleri kısaca şu şekilde açıklanabilir:

 Müzikoloji Bölümü / Anabilim Dalı; alanında geniş ve güncel oluşumları gözeterek tarihsel ve sistematik müzikoloji, etnomüzikoloji alanlarına, multidisiplinel bir yaklaşımla “Yeni Müzikoloji” alanında öncü nitelikte katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

 Müzik Teknolojileri Bölümü / Anabilim Dalı; müzik ve teknolojinin birleştiği; Ses Kayıt Teknolojileri, Çalgı Yapım Teknolojileri ve Ses Programlama alanlarında eğitim vermekte olup; müziğin her alanında kullanılabilecek teknolojik bilgilerle donanmış, edindiği bilgileri akademik çalışmalarda ve ilgili medya sektörü uygulamalarında kullanma becerisini kazanmış, ulusal ve uluslararası akademik ve sanatsal gelişmeleri takip edebilen, lisans ve lisansüstü mezunlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Müzik Teorileri Bölümü / Anabilim Dalı ise; Makamsal ve Tonal müzik teorileri başta olmak üzere “müziğin matematiği” şeklinde özetlenebilecek bir alanda, icra ettiği müziği bilimsel metotlarla ifade edebilme yetisine sahip isimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemizin İcra Sanatları Fakültesi;

“Çalgı Eğitimi” Bölümü, “Ses Eğitimi” Bölümü, “Kompozisyon” Bölümü, olmak üzere 3 bölümden, Çalgı Eğitimi ve Ses Eğitimi Anasanat Dallarından oluşmaktadır. Fakültede; “Müzikte İcra” Sanatta Yeterlilik programı da faaliyet göstermektedir. Dans Bölümü ve Tiyatro Bölümü ise ileride faaliyete geçirilmesi düşünülen bölümlerdir.

Bu sene; Üniversitemizin dördüncü yılında, İcra Sanatları Fakültesi uhdesinde Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi de başlayacak olup, 1. Sınıftan 8.Sınıfa kadar yaş grubundaki çocuklar, Üniversitemizin çok kıymetli eğitim kadrosundan yararlanma fırsatı bulacaktır.

İcra Sanatları Fakültesi bünyesindeki Bölüm, Anasanat Dallarının faaliyet alanlarından bahsedecek olursak;

 Çalgı Eğitimi Bölümü: yaylı çalgılar, telli çalgılar, üflemeli çalgılar, tuşlu çalgılar, elektrik ve elektronik çalgılar ve vurmalı çalgılar olmak üzere altı Anasanat Dalında faaliyet göstermektedir.

 Ses Eğitimi Bölümü; Geleneksel Müzikler ve Opera-Popüler Müzikler Anasanat Dalları altında: Türk Halk Müziği, Klâsik Türk Müziği, Opera-Şan ve Popüler Müzik alanlarında faaliyet göstermektedir.

 Kompozisyon Bölümü, bir süredir faaliyete geçirilmesi düşünülen bir bölümken, içinde bulunduğumuz dönemde öğrencilerini kabul etmiş ve aktif hale gelmenin gururunu bizlere yaşatmıştır.

İcra sanatları fakültesinin çatısı altındaki üç bölüm de kendi benliğinden uzaklaşmamış, içinde bulunduğu coğrafyanın müzik kültürüne, tarihine, yapısına hakim olmanın yanı sıra diğer coğrafyaların müzik kültüründen de haberdar olan ve bu alanlardaki faaliyetleri de takip edebilen icracılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Üniversitemizin Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Müzik Eğitimi, Görsel Sanatlar Eğitimi ve Eğitim Bilimleri olmak üzere 3 ana bölümden oluşmaktadır.

 Müzik Eğitimi Bölümü, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini kabul etmiş olup, YÖK Müzik Öğretmenliği Lisans Programında belirlenen çerçeve içerisinde eğitim vermektedir. İcrâ sanatları Fakültesindeki alanında uzman hocalardan alınan destekle bireysel çalgı dersleri de alan, nitelikli öğretmen adayları yetiştirmeyi hedeflemektedir.

 Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü, genel kültür ve pedagojik formasyona ilişkin derslerin yanısıra resim, grafik, heykel gibi çeşitli ana sanat dalları altında eğitim vermektedir.

Üniversitemizin Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü;

2018-2019 eğitim öğretim yılında faaliyete geçmiş olup; 7 Anabilim / Anasanat dalı halinde eğitim vermektedir. Bu anabilim / anasanat dalları şöyledir:

 Müzikoloji Anabilim Dalı
 Müzik Teknolojileri Anabilim Dalı
 Müzik Teorisi Anabilim Dalı
 Görsel Sanatlar Anabilim Dalı
 Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı
 Ses Eğitimi Anasanat Dalı
 Müzik Eğitimi Anasanat Dalı

 

Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitümüzün amacı; bilimsel düşünceye ve özgürlüğe değer veren, diyalog ve iletişime açık, insan haklarına saygılı ve her tür ayrımcılığa karşı, insâni, ulusal ve geleneksel değerlere bağlı, çevre bilinci ve duyarlılığını önemseyen, toplumsal gelişmeye somut katkılarda bulunmaktır. Bununla beraber alanında saygın ve seçkin bir bilim, sanat ve eğitim kurumu olmayı başarmak ve sürdürmek ilkelerine bağlı olarak, bilimsel, sanatsal ve eğitsel projeler yoluyla, tüm insanlığa hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

Üniversitemizdeki Müzik ve Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulları

“El Sanatları” Bölümü, “Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı” Bölümü, “Müzik ve Sahne Sanatları” Bölümü, “Mimarlık ve Şehir Planlama” Bölümü olmak üzere toplam dört bölümden oluşmuş, 2 yıllık eğitim süreci bulunmaktadır.

 El Sanatları Bölümü; Geleneksel El Sanatları Programı ve Mimari Dekoratif Sanatlar Programı şeklinde iki programdan oluşmaktadır. Geleneksel El Sanatları Programı içerisinde Türk kültürü içerisinde yer alan dokumacılık, motif örnekleri ve birçok sanat örnekleriyle ilgili bilgi, beceri birikimini öğrenciye aktarmak, kültürün devamını sağlanması açısından nitelikli öğrenciler yetiştirmektir. Mimari Dekoratif Sanatlar Programı içerisinde üretim aşamasının, teknolojik gelişmelere ve güncel yeniliklere açık bir şekilde ilerleyerek keşfedilen ve üretilen malzemeleri sanatsal, bilimsel, estetik bir modele dönüştüren üretici ve yaratıcı öğrenci yetiştirme üzerine eğitim veren bölümdür.

 Görsel-İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü içerisinde yer alan Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı, radyo televizyon ile alakalı programın bilgisini sağlamak, farklı kitle iletişim araçlarının kullanımını ve biçimlerini gösteren bir eğitim programıyla öğrenciye sunulmaktadır.

 Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Çalgı Yapımı ve Onarımı Programı ve Piyano Akordörlüğü Programı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Çalgı Yapımı ve Onarımı Programında öğrenci yeni çalgı üretme sürecini bilimsel perspektif kaynaklar yardımıyla öğrenim süreci gerçekleşmektedir. Çalgı yapım içerisinde matematik, fizik, akustik gibi multidisiplinliner bir eğitim süreci gerçekleşmektedir. Piyano Akordörlüğü Programında öğrenciye akustik tuşlu çalgı akordu, bakımı, teknik malzemeleri hakkında eğitim verilmektedir. Mimari Dekoratif Sanatlar Programı içerisinde bulunan Mimari Restorasyon Programında tarihi mimari örneklerinden yola çıkarak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanması ve restorasyon şantiyelerinde görev alacak nitelikli kişilerin bu yapılar içerisinde bulunacak seviyede eğitim verilmesi ve yetiştirmesi üzerine kurulan bir programdır.

Üniversitemizde kurulan Uygulama ve Araştırma Merkezleri;

“Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi”, “Âşıklık Geleneği Uygulama ve Araştırma Merkezi”, “Engelsiz Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi” ve bir de eğitim merkezi olan “MGÜ Uzaktan Eğitim Merkezi” olmak üzere 4 merkezden oluşmakta ve 2019/2020 eğitim öğretim yılından itibaren faaliyet göstermektedir.

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi;

Üniversite mezunları ile mensuplarının ve toplumun tamamının yaşam boyu öğrenim süreçlerine devam etmeleri için ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları dışında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda eğitim-öğretim programı, kurs ve seminerler vermeyi amaçlamaktadır.

Âşıklık Geleneği Araştırma ve Uygulama Merkezi;

Âşıklık geleneğinin tarihi ve coğrafi varlığı, güncel durumu üzerine çalışmalar yapmayı, Âşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisi üzerinden yürümesini sağlamayı ve geleneğin yaşadığı, Anadolu başta olmak üzere Türkî coğrafyalarda âşıklık sanatını incelemeyi amaçlamaktadır.

Müzik ve Görsel Sanatlar Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi;

Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulama ve araştırma faaliyetlerinde bulunmayı ve bu doğrultuda müzik ve görsel sanatlar ile ilişkili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı, iletişimi güçlendirmeyi , eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmayı, bilimsel araştırma ve projeler geliştirmeyi, bunların sonucunda kitap, dergi gibi yayın faaliyetlerinde bulunmayı, etkinlikler düzenlemeyi, diğer kurum ve kuruluşlarca düzenlenen etkinliklere katılmayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

MGÜ Uzaktan Eğitim Merkezi;

Üniversitemizde iletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans, sanatta yeterlik, doktora ve sürekli eğitim dâhil tüm eğitim programları kapsamında uzaktan gerçekleştirilen eğitim için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürütmeyi ve İhtiyaç duyulan alanlarda toplumun tamamına yönelik diploma ve sertifika programları düzenleyerek bilgiyi yaymayı amaçlamaktadır. Pandemi döneminde tam faaliyet gösteren Uzaktan Eğitim Merkezimiz sayesinde; Covid 19 salgınına rağmen eğitim ve öğretim faaliyetleri kesintisiz devam ettirilebilmiş, öğrencilerimiz eğitim haklarından mahrum kalmamıştır.

Bahsettiğimiz fakülte ve merkezler dışında Üniversitemizin imkânları dâhilinde;

 Türkiye’nin en kapsamlı stüdyolarından denilebilecek düzeyde bir ses kayıt stüdyosu,
 TRT katkıları ve destekleri ile hazırlanan ve yakın zamanda bir sanat televizyonu olarak faaliyete geçmesi planlanan bir görsel kayıt stüdyosu,
 Çalgı Yapım ve Tamir Atölyesi
 Üniversitede öğrencilerin konaklayabileceği modern yapıdaki yurtları
 Uluslararası ölçekte zengin içeriği ile çok dilli kütüphanesi bulunmaktadır.

Ayrıca, en kısa zaman diliminde, Üniversitemiz Kongre Kültür Merkezi’nin inşaatının tamamlanması ve spor alanlarının faaliyete geçirilmesi hedeflenmektedir.

Üniversitemiz uluslararası işbirlikleri ve akreditasyon anlaşmaları konusunda da faaliyetlerini sürdürmekte olup;

Uluslararasılaşmayı sağlamak amacıyla daha ilk senemizde Erasmus Beyannamesini imzalanmış ve Romanya, İtalya, Fransa ve Makedonya’da bulunan 5 üniversite ile Erasmus anlaşması gerçekleştirilmiştir. Uluslararasılaşmayı temel hedefleri arasına alan üniversitemiz 2019 yılında “The Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musikhochschulen”e üye olmuştur.

Ayrıca;

Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, Kurmangazi Kazak Ulusal Konservatuvarı, Lübliyana Üniversitesi Müzik Akademisi, Dostoyevski Omsk Devlet üniversitesi, Belarus Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, Belarus Devlet Müzik Akademisi, Belarus Ulusal Çağdaş Sanatlar Merkezi gibi uluslararası kurumlarla ortaklık ve işbirliği anşalmaları imzalanmış, TÜRKSOY ve YTB gibi ulusal kurumlarla da protokol yapılarak Türk kültür ve mirasının korunması, aktarılması, bu alanlarda ortak bilimsel ve teknik çalışmalar yapılmasının yolu açılmıştır.

Başta Ankara olmak üzere tüm Türkiye sathında müzik ve sanat denildiğinde ilk sıralarda akla gelen kurumumuzun çatısı altında 2021 yılında pandeminin zorlu koşullarında dahî dinletiler, sergiler ve çeşitli sanatsal etkinlikler düzenlenmiştir.

 Perspektif’21 Uluslararası Çevrimiçi Karma Sergisi
 “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kapsamında Sanat, Kadın ve Şiddet Çevrimiçi Panel” ve “Kırmızı” Temalı Sergi
 “Eğitimde ve Sanatta Kadın Olmak”
 Mehmet Akif Ersoy” Konseri ve “İstiklâlden İstikbâle Milli Marşımız ve Mehmet Akif Ersoy” Çevrimiçi Söyleşisi
 “Okan Murat Öztürk ile Salı Söyleşileri”
 2. Uluslararası Nordnorsk Gitar Festivali Açılış Konseri
 “1. Ulusal Viyola Günleri”
 Geleneğin Ustaları “Fetih” Geleneksel Türk Sanatları Sergisi
 “Şuşa Azerbaycan’ın Kültür Şehridir” Jürili Uluslararası Afiş Sergisi
 “Vuslat” Jürili Geleneksel Türk Sanatları Sergisi, bu etkinliklerden bazılarıdır.

Tüm bu etkinliklerin yanısıra dört yıl içinde Üniversitemiz önemli sanat projeleri ile de dikkatleri üzerine toplamayı başarmış ve özellikle ortaya koyduğu sosyal sorumluluk projeleriyle, ülkemizdeki olaylara duyarlığı konusunda basın-yayın organlarının ilgisine mazhar olmuştur.

Yunus Dilinden

adlı uluslararası çapta çok yönlü bir kültür-sanat projesiyle Yunus Emre’nin hayatı ve eserleri, ” tüm dünyaya sunulmuştur.

“Yunus Dilinden” projesi Rektörümüz sanatçı-akademisyen Prof. Erol Parlak tarafından önce; Yunus Emre’yi sonra; onun dilinde hayat bulan Anadolu ruhunu, irfanını ve kültürel derinliğini ortaya koyma yolunda hazırlanmıştır.

“Euphony” Konseri

Türkiye’den Avustralya’ya göçün 50. Yıl dönümü dolayısıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-Avustralya Kültür Bakanlığı ve üniversitemiz iş birliği ile gerçekleştirilen; şef İskender Ozan Toprak yönetiminde ve Rektörümüz Prof. Erol Parlak’ın Melbourne Senfoni Orkestrası eşliğindeki “Euphony” adlı konser projesi de bu yöndeki anlamlı faaliyetlerimizden oldu.

18 Mart “Bitmeyen Ağıt Çanakkale”

18 MART Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yıldönümü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Çanakkale şehitlerinin anıldığı bir program olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Sanat Yönetmenliğini Prof. Erol Parlak’ın ve Anlatıcı Metin Yazarlığını Prof. İskender Pala’nın üstlendiği ‘Bitmeyen Ağıt Çanakkale’ programı ile izleyicilere Çanakkale ruhu yeniden yaşatılmıştır. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü, sanatçı ve akademisyen Prof. Erol Parlak tarafından, şehitleri anmak ve zaman içinde çoğu kaybolmuş Çanakkale eserlerini gün yüzüne çıkartmak amacıyla hazırlanan ‘Bitmeyen Ağıt Çanakkale’ programında 13 eser seslendirilmiştir.

Programında Anadolu’nun çeşitli yörelerinden derlenerek günümüze ulaşmış halk şiirleri ile Faruk Nafiz Çamlıbel, Ali Osman Atak, Fuat Fidan ve Prof. Erol Parlak’ın kişisel şiirleri üzerine Prof. Erol Parlak tarafından bestelenmiş ‘Uyan Mehmet’, ‘Çanakkale Destanı’, ‘Çanakkale Derler Yeşil Söğütlü’, ‘Nişanlı Ağıtı’, ‘Ağlamasın Anam’, ‘Çanakkale Nerede?’, ‘Vazgeç Ölüm’, ‘Hatça Ana Ağıtı’, ‘Ağlamasın Anam’ gibi 10 yeni eser seslendirilmiştir.

3. Neşet Ertaş’ı Anma ve Kültür Sanat Etkinliği Açılış Konseri

Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin katkıları ile Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenmiştir. Konserde; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Rektörümüz Prof. Erol Parlak, “Neredesin Sen” ve “Sen Benimsin Ben Seninim” isimli eserleri ile birlikte seslendirmiştir.

Ceren Damar Ağıtı;

Öldürülen akademisyen Ceren Damar Şenel’in anısına, söz ve müziğini Rektörümüz, sanatçı-akademisyen Prof. Erol Parlak’ın yazdığı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın seslendirdiği, kuşaktan kuşağa aktarılacak sosyal sorumluluk projesi olarak hayat bulmuştur.

Mesafe isimli ulusal çevrimiçi karma sergi;

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sürecinde müzelerin, sanat galerilerinin ve sanat kurumlarının hizmet verememesi, açılması planlanan birçok sergi, fuar ve bienalin ertelenmesi; sanatçılar, sanatseverler ve sanat eserleri arasına mesafe girmesini konu almıştır. Sanatseverlerle sanatı buluşturmak aradaki mesafeyi en aza indirebilmek amacıyla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi, Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen bu çevrimiçi karma sergi; 81 sanatçının katılımıyla 25 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında üniversitemizin https://www.mgu.edu.tr/sanatgalerisi/mesafe/ adresi üzerinden yoğun bir ilgiyle takip edilmiştir.

“Tek Millet İki Devlet Tek Yürek” Canlı Performans

Azerbaycan’da binlerce masum sivili hedef alarak savaş suçu işleyen işgalci Ermenistan’ı kınamak, Azerbaycan halkının yanında olduğumuzu göstermek için 3 Kasım 2020 tarihinde Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından üniversitemizde düzenlenen resim ve müziğin bir arada sunulduğu bir etkinlik olarak düzenlenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Şiirlerinden Bestelenmiş Eserler Konseri ile; İcra Sanatları Fakültesi Öğretim Üyeleri, 2021 senesinin “İstiklâl Marşı yılı” olarak kabul edilmesi münasebetiyle, bu eşsiz şiirin büyük şâiri Mehmet Âkif Ersoy’u anmışlardır.

18 Mart için Çanakkale Derler (Uyan Memed) Klibi ile;

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 106. yıl dönümünde, Çanakkale destanının kahramanları anılmıştır İcra Sanatları Fakültesi Öğretim Üyeleri tarafından, rektörümüz Prof. Erol Parlak’a ait olan Çanakkale Derler (Uyan Memed) adlı türkü seslendirilmiştir.

14 Mart tıp bayramı Etkinlikleri kapsamında

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla koronavirüs (Covid-19) salgınında toplum sağlığı için mücadelesini sürdüren sağlık çalışanlarına armağan etmek üzere ‘Gönüllerin Kahramanı Sağlıkçılar’ adlı bir klip projesi gerçekleştirilmiştir. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Parlak’ın sözlerini kaleme alıp bestelediği ve düzenlemelerini Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahman Tarikçi’nin yaptığı şarkı, tıp doktorlarının ve sağlık çalışanlarının salgındaki mücadelesini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Sağlık çalışanlarının yer aldığı klip, sosyal medyada da oldukça beğeni almıştır.

Üniversitemiz sürdürdüğü tüm sanat ve akademi faaliyetleri, her yıl artan öğrenci ve öğretim elemanlarıyla Türkiye’nin başkenti olan Ankara’yı “Müzik ve Güzel Sanatlar”ın da başkenti yapma yolunda hızlı ve kararlı adımlarla yürümektedir.

Prof. Dr. Serda TÜRKEL OTER
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi
Rektör Yardımcısı