Misyonumuz

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat, tasarım, iletişim ve teknolojinin birlikteliğini ön plana koyan, kalite odaklı öğretim programlarıyla; çağın gereksinim ve olanaklarını, sektörel talepler doğrultusunda değerlendirebilen, yenilikçi, özgür düşünen, evrensel düşünce ve değerlere sahip, disiplinlerarası uygulamaya açık, ülke ve dünya kültürüne sanat yoluyla katkıda bulunacak mesleki donanımı ve alanıyla ilgili özgüveni tam bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Sanat ve tasarıma ait tüm alanlar ile farklı disiplinlerle bağlantılı teorik, kuramsal ve uygulamalı eğitim hedefleyen, yeniliklere açık, ulusal ve uluslararası anlamda tanınırlık ve akademik düşüncenin hâkim olduğu çalışmalar ortaya koyan öncü bir bilim ve eğitim kurumu olarak tanınmaktır.