13.05.2019 Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

      ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

           Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

GENEL AÇIKLAMALAR

 1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
 2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. ve 24/e. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
 3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

       1)Başvuru Dosyası:

 • Başvuru dilekçesi (dilekçe için tıklayın…)
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi,
 • (2) iki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Doçentlik belgesi,
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

       2)Yayın Dosyası:

 • Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

 

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

        1) Başvuru Dosyası;

 • Başvuru dilekçesi, (dilekçe için tıklayın…)
 • Özgeçmiş,
 • Yayın Listesi,
 • (2) iki adet fotoğraf,
 • Nüfus cüzdanı sureti,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
 • Yabancı Dil Belgesi
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

        2)Yayın Dosyası

 

 • Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

 

Birim

Bölüm

Anabilim Dalı

Unvan

Der.

Adet

Açıklama

İcra Sanatları Fakültesi

Çalgı Eğitimi Bölümü

Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı

Doçent

1

1

Yurt dışında ve Yurt İçinde Flüt Literatürüne eserler kazandırmış olmak. İleri flüt çalım teknikleri konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İcra Sanatları Fakültesi

Çalgı Eğitimi Bölümü

Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Ud icrası alanında deneyimi olmak. Eski Musiki yazmaları ve Türk Musikisi Nazariyatı alanında çalışmaları olmak.

İcra Sanatları Fakültesi

Çalgı Eğitimi Bölümü

Çalgı Eğitimi Anasanat Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

2

1

Mızrapsız saz çalma teknikleri ve notasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Müzik Eğitimi Bölümü

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Müzik Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinde Çalgıya yönelik benlik algısı üzerine çalışmaları olmak.

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktora yapmış olmak ve Dijital Öyküleme ve Teknoloji Destekli öğretime yönelik Direnç davranışı alanında çalışmaları olmak.

 

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
HAFTANIN
MENÜSÜ