ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME
BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ


Değerli öğrenci adayları,

Üniversitemize 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı özel yetenek ek yerleştirme sınavları ile öğrenci alınacak olup, Sınavlar ilgili birimlerce yapılacaktır. ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME SINAV KILAVUZU’nu dikkatle okumanız yararınıza olacaktır.

Üniversitemizde 2023-2024 eğitim-öğretim yılında yapılacak olan özel yetenek ek yerleştirme sınavları Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Lisans Programları Özel Yetenek Sınav Yönergesi’ne bağlı olarak gerçekleştirilecek ve 2023-TYT sınavından en az 150* (Yüzelli) puan almış adaylar başvuru yapabileceklerdir.

*2023-YKS’de özel yetenek sınavıyla öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için Y-TYT’de en düşük 800.000 inci başarı sırasına sahip olunması gerekmektedir. (Ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır.)

Yurt İçi Öğrenci Çevrimiçi Başvuru Sistemi Yurt Dışı Öğrenci Çevrimiçi Başvuru Sistemi

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
FAKÜLTE MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ İCRA SANATLARI FAKÜLTESİ MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ
PROGRAM MÜZİKOLOJİ PROG. MÜZİK TEKNOLOJİSİ PROG. MÜZİK TEORİSİ PROG. ÇALGI EĞİTİMİ PROG. BESTECİLİK PROG. ORKESTRA VE KORO ŞEFLİĞİ PROG. MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROG. GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ PROG.
KONTENJAN (Yurtiçi) 1 2 (KKTC) 8 29 2 5 - 45
KONTENJAN (Yurtdışı) 5 2 5 6 1 1 5 4
BAŞVURU TARİHİ 04-06 EYLÜL 2023 (Sistem 17:OO’de kapanacaktır.)
BAŞVURU DOSYA DEĞERLENDİRME 07 EYLÜL 2023 Ön Değerlendirme yapılmamaktadır.
SINAVA ALINACAK ÖĞRENCİLERİN İLANI 08 EYLÜL 2023
YETENEK SINAVI 11-12 EYLÜL 2023
SINAV SONUÇLARININ İLANI 13 EYLÜL 2023
KESİN KAYIT 14-15 EYLÜL 2023
YEDEK LİSTE İLAN 18 EYLÜL 2023
YEDEK LİSTE KAYIT 19-20 EYLÜL 2023

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI LİSANS ÖZEL YETENEK EK YERLEŞTİRME SINAVINI KAZANAN ADAYLAR İÇİN KESİN KAYITLAR

Üniversitemizin 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için yaptığı Özel Yetenek Ek Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre, Lisans programlarımıza kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar kayıt işlemlerini;

Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi: 14-15 Eylül 2023

İcra Sanatları Fakültesi: 14-15 Eylül 2023

Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi: 14-15 Eylül 2023

Tarihleri arasında Öğrenci İşleri Bilgi Sistemi üzerinden çevrimiçi ya da şahsen başvurarak yapabileceklerdir. İlgili tarihler arasında kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Çevrimiçi Kayıt İçin Tıklayınız

ÇEVRİMİÇİ KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. YKS (TYT-2023) Sınav Sonuç Belgesi.
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
4. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).

* Kayıt işlemlerini çevrimiçi gerçekleştiren adayların öğrencilik hakkı kazanabilmeleri için yukarıda belirtilen belgelerin asıllarını en geç 7 Ekim 2023 tarihine kadar ilgili Fakülte Öğrenci İşleri Bürolarına teslim etmeleri gerekmektedir.

ŞAHSEN KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1. Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomasının aslı ya da yeni tarihli Mezuniyet Belgesi.
2. YKS (TYT-2023) Sınav Sonuç Belgesi.
3. Başka bir lisans programında kaydı olan adayların Üniversitemize kayıt yaptırabilmeleri için kayıtlı oldukları programdan (Açıköğretim programlarına kayıtlı olan öğrenciden kayıt sildirme şartı aranmaz, ancak Cumhubaşkanlığı Kararı doğrultusunda ilgili eğitim-öğretim yılı için belirlenen katkı payını ödemek zorundadır.) kaydının silinmesi ve YÖKSİS’te kayıt silme işleminin güncellenmesi gerekmektedir. Sistem üzerinden güncelleme gerçekleştiremeyen adayların ilgili üniversiteden kaydının silindiğine dair belgeyi yanlarında getirmeleri gerekmekte olup, adayların kayıtları bu sayede gerçekleşebilecektir.
4. Nüfus Cüzdanı önlü, arkalı olacak şekilde Fotokopisi ( Aslı ile kontrol edilerek alınacaktır).
5. 2 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda vesikalık Fotoğraf (Fotoğraflar son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtacak şekilde çekinilmiş olmalıdır).
6. Adayların kayıt için şahsen başvurmaları, şahsen başvurmasında engel bir durumun olması halinde noter veya konsolosluklar aracılığıyla vekâlet verdikleri kişilerce kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
7. Erkek adaylardan (Milli Savunma Bakanlığı sorgulama sistemince askerlik şubesine yönlendirilenler hariç ) askerlik belgesi istenmez, adayın beyanına göre işlem yapılır. Gerçeğe aykırı yapılan beyan ile ilgili, Üniversitemizin sorumluluğu bulunmaz.
8. Bir programa kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adayların belirlenen tarihlerde Üniversitemize geçici kayıtları yapılacak olup, bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini en geç 30 Aralık 2023 tarihine kadar teslim etmemeleri halinde kayıtları silinecektir.
9. Belgelerin eksikliği durumunda kayıt işlemi yapılmayacaktır. Kesin kayıt işlemleri ilgili Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülecektir.

KAYIT İŞLEMLERİ SONRASINDA:

Üniversitemiz 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı derslerinin başlama tarihi 2 Ekim 2023’dir.

1. Oryantasyon Eğitimi

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler için Oryantasyon programı 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. Öğrenci Kimlik Kartları

Öğrenci Kimlik Kartı, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisi olduğunuzu gösteren bir belge niteliğinde olmasının yanı sıra, Üniversite içinde çeşitli hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak üzere de kullanılabilir. Ayrıca öğrenci kimlik kartları yemek kartı olarak da kullanılmaktadır. Üniversite’ye yeni kayıt olan öğrencilerin, öğrenci kimlikleri derslerin başladığı ilk hafta kayıtlı oldukları Fakülte/Yüksekokullarından alabileceklerdir.

3. Ders Kayıt İşlemleri

– Ders kayıtları; öğrenciler tarafından, Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
– Kayıt olunacak derslerin seçimi ve kayıtların tamamlanması ve danışman onay işlemlerinden öğrencinin kendisi sorumludur.
– Ders kayıt ve danışman onay işlemini yerine getirmeyen öğrenci ders ve sınavlara katılamaz.

4. Danışman Atanması

Üniversitemizde eğitime başlayan öğrencilere rehberlik etmek üzere danışman atanır. Danışman bilgilerine öğrenci bilgi sistemine giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

5. Muafiyet Başvurusu (Kredi Transferi)

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, bu yükseköğretim kurumunda alıp başarılı oldukları derslerin kredilerinin transfer edilmesi talebinde bulunabilirler. Bunun için 22 Ağustos - 6 Ekim tarihleri arasında ilgili dekanlığa/müdürlüğe transkript ve ders içerikleriyle birlikte başvurulması gerekmektedir. Kredi transfer işlemi "MGU Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi" hükümleri doğrultusunda yapılacak olup süresi içinde başvuruda bulunmayanların daha sonra yapacakları başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

6. Akademik Takvim

Üniversitelerin kayıt yenileme, ders ekleme ya da bırakma, akademik konular ile ilgili son başvuru tarihleri, sınav başlangıç-bitiş tarihleri duyurulur. Her eğitim dönemi başında güncellenen ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanan akademik takvimi takip etmek zorundadır.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ