Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır. 
 
GENEL AÇIKLAMALAR 
1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür. 
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir. 
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 
 
*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
- Başvuru dilekçesi (dilekçe için tıklayın…)
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi, 
- (2) iki adet fotoğraf, 
- Nüfus cüzdanı sureti, 
- Doçentlik belgesi, 
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Yayın Dosyası:
- Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)
 
**DOÇENTkadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası:
- Başvuru dilekçesi(dilekçe için tıklayın…)
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi, 
- (2) iki adet fotoğraf, 
- Nüfus cüzdanı sureti, 
- Doçentlik belgesi, 
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
2) Yayın Dosyası:
- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)
 
***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;
1) Başvuru Dosyası; 
- Başvuru dilekçesi, (dilekçe için tıklayın…)
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi, 
- (2) iki adet fotoğraf, 
- Nüfus cüzdanı sureti, 
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
- Yabancı Dil Belgesi 
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığıkurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,
 
2) Yayın Dosyası
- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört)adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

 
Birim Bölüm Anabilim Dalı Ünvan Der. Adet Açıklama
İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı Doçent 1 1 Klasik Türk Musikisi Ses Eğitimi alanında ve mana prozodisi konusunda çalışmaları olmak.
İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi Anasanat Dalı Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Kanun İcrası Alanında deneyimi olmak ve Makam Eğitimi ve Türk Musikisi Nazariyatı Alanında Çalışmaları olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Profesör 1 1 Okulöncesi müzik eğitimi ve ses eğitimi alanlarında çalışmaları olmak
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Görsel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Okulöncesi çocukların görsel algı eğitimi konusunda ve grafik tasarım alanında çalışmaları olmak
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Görsel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını Resim-İş eğitimi alanında yapmış olmak. Resim-İş Öğretmenliği lisans programı öğrencilerinin alan derslerine ait akademik başarıları üzerine çalışmaları olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi Görsel Sanatlar Eğitimi Bölümü Görsel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Doktorasını Resim-İş eğitimi alanında yapmış olmak. Performans Sanatı alanında deneyimi olmak.
Müzik Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü Müzik Teorisi Anabilim Dalı Doçent 1 1 Türk Musikisi Nazariyatı ve Ney Çalgısı üzerine çalışmaları olmak.

 

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
KÜTÜPHANE
SENATO
KARARLARI
E-POSTA
CİMER
HAFTANIN
MENÜSÜ