ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.
2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.
3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

Başvuru Dilekçesi (DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ)
Özgeçmiş,
Yayın Listesi,
(2) İki Adet Fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı Sureti,
Doçentlik Belgesi,
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

Başvuru Dilekçesi (DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ)
Özgeçmiş,
Yayın Listesi,
(2) İki Adet Fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı Sureti,
Doçentlik Belgesi,
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

Başvuru Dilekçesi (DİLEKÇE İÇİN TIKLAYINIZ)
Özgeçmiş,
Yayın Listesi,
(2) İki Adet Fotoğraf,
Nüfus Cüzdanı Sureti,
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Sanatta Yeterlilik belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),
Yabancı Dil Belgesi
Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Yayın Dosyası:

Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Rektörlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. (Tercihen CD veya taşınabilir bellek ile de başvuru yapılabilir.)

İLANA ÇIKILAN ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI
BİRİM BÖLÜM ABD/ASD UNVAN DER. ADET AÇIKLAMA
İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi Bölümü Ses Eğitimi ASD Profesör 1 1 Klasik Türk Musikisi Ses Eğitimi ve Sözlü Musiki Formları üzerine çalışmaları olmak.
İcra Sanatları Fakültesi Çalgı Eğitimi Çalgı Eğitimi ASD Doçent 1 1 Klasik Batı Müziği / Türk Halk Müziği / Klasik Türk Müziği / Caz Müziği alanlarında Çalgı İcrası/ Kompozisyon / Şeflik branşlarında çalışmaları olmak.
Müzik Bilimleri ve Teknolojieri Fakültesi Müzik Teknolojileri Bölümü Ses ve Kayıt Teknolojileri ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Geleneksel Çalgıların Ses Kayıt Süreçleri hakkında çalışmaları olmak.
Müzik Bilimleri ve Teknolojieri Fakültesi Müzik Teorisi Bölümü Müzik Teorisi ABD Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Makam Teorisi ve Tonal Teori alanlarında çalışmaları ve en az 5 yıl lisans/lisansüstü ders verme tecrübesi olmak.
Müzik ve Güzel Sanatlar MYO Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü Çalgı Bakım Onarım Pr. Dr. Öğretim Üyesi 3 1 Sanatta Yeterliliği Klasik Batı Müziği keman icrası üzerine yapmış olmak. Makam Müziği üzerine çalışmaları olmak.
EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
KÜTÜPHANE
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
HAFTANIN
MENÜSÜ