Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Üniversitemizin evrak işleyişi ve yazı işlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun bir şekilde zamanında yaparak, Üniversitemiz kaynaklarının en etkin şekilde kullanılmasını ve Üniversite birimleri ile koordineli çalışmayı sağlamak temel misyonumuzdur.

Vizyonumuz

Türkiye’nin kültürel, sanatsal ve toplumsal tüm zenginliklerini en iyi biçimde iç içe yaşatmayı ve güzel sanatlar alanında öncü olmayı hedefleyen üniversitemizin belirdiği amaç ve ilkelere uygun olarak iş ve işlemleri yürütmek, Üniversitemizin kurumsal kimliğinin ve kültürünün gelişmesine katkıda bulunmak, Kalite anlayışını benimseyen ve yenilikleri yakından takip ederek kendini yenileyen bir birim olmaktır.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ