Faaliyet Raporları

2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı üniversitemiz bilişim sistemlerini işleten, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerine destek veren, ihtiyaç duyulan diğer bilgi işlem hizmetlerini yerine getiren bir başkanlıktır. Görevlerini yerine getirirken kanun, mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda hareket etmektedir. Başkanlığımız kamu kaynaklarını etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanma bilinciyle faaliyetlerini gerçekleştirmektedir ve her mali yılın sonunda kamuoyunun ve ilgili tarafların bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla faaliyet raporunu hazırlayıp sunmaktadır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41.Maddesine dayanılarak hazırlanan 07.03.2006 tarih ve 26111 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde oluşturulan “2019 Yılı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Faaliyet Raporunu” kamuoyuna saygılarımla sunarım.

Uğur ÖZDEMİR
Bilgi İşlem Daire Başkanı
EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ