Vize ve İkamet İzni

Vize ve İkamet İzni

Öğrenci Vizesi

Bütün uluslararası derece/değişim/erasmus/ziyaretçi öğrencileri Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’de öğrenim görmek üzere Türkiye’ye gelmeden önce öğrenci vizesi almak zorundadırlar. Lütfen öğrenci vizeniz olmadan Türkiye’ye gelmeyiniz çünkü Türkiye’de öğrenci olarak kayıt yaptırabilmeniz için öğrenci vizesi gereklidir.

Öğrenci vizeleri bulunduğunuz yerdeki Türk Konsolosluğundan alınmalıdır. Öğrenci vizesi Türkiye’ye geldikten alınamaz. Türk konsolosluğuna Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi’den alınan ‘Kabul Mektubu’ nun bir kopyası ve doldurulmuş vize başvuru formu ile gidilmelidir. İstediğiniz takdirde Konsolosluk size başvuru formunu sağlayacaktır. Genellikle başvuru ücreti ödemeniz gerekir.

Lütfen kabul mektubunuzun bir kopyasını alır almaz Türk Konsolosluğuna başvurunuz. Türkiye’ye öğrenci vizesi verilme süreci genellikle ikamet ettiğiniz ülkeye bağlı olarak değişir ve bazı ülkelerde bu 6 hafta kadar sürebilir.

Lütfen vize durumunuz ile ilgili şu web sitesini kontrol ediniz: http://www.mfa.gov.tr

İkame İzni

Türkiye’ye giriş yaptıktan sonra 1 ay içerisinde ikamet izni için T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, Ankara İl Müdürlüğü ‘ne başvurulmalıdır. Randevu için müsait günler çok sınırlı olduğu için online randevunuzu almak için çok beklemeyiniz. Türkiye’ye geldiğiniz ilk gün online randevunuzu almanızı şiddetle tavsiye ederiz.

Yeni düzenlemeye göre, tüm uluslararası öğrencilerin ikamet izni alabilmesi için Türkiye’de geçerli olan bir Sağlık Sigortasının bulunması gerekmektedir.

Her öğrencinin internet üzerinden bireysel randevu alması gereklidir. Bunun için sırasıyla aşağıdaki basamakları takip edebilirsiniz:

Öncelikle https://e-ikamet.goc.gov.tr adresine giriniz.

İlk kez İkamet İzni için Başvuru Yapıyorum’ kutucuğu (pembe) seçilir.

Daha sonra ‘Yeni bir Başvuru Yapmak İstiyorum’ kutucu seçilir.

Ve bütün boşluklar DOĞRU bir şekilde doldurulur.

Aşağıda ikamet izni başvurusu için gerekli belgeler listelenmiştir. Genelde ikamet izninizi pasaportunuzla birlikte 1 hafta sonra alabilirsiniz. Bu süre zarfında pasaportunuz başvuru evraklarınızla birlikte alıkonulur. İkamet izninizi bizzat teslim almanız gerekmektedir.

1. İkamet İzni Başvuru Formu (yabancı ve/veya yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır)
2. Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile işlem gören sayfalar)
3. Dört (4) adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş, fonu beyaz ve biyometrik olmalıdır. Aile fotoğrafı, özçekim, tanınmanızı zorlaştıran, güncel olmayan veya siyah-beyaz fotoğrafları sisteme yüklemeyiniz, aksi takdirde ikamet izni belgesi düzenlenmeyecektir!)
4. Kalınacak sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olunduğuna dair beyan (Başvuru Formunda beyan edilir. İdare destekleyici belge isteyebilir.)
5. Geçerli sağlık sigortası (Sigorta süresi, istenilen ikamet izni süresini kapsamalıdır. Aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):

İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge

Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış e-imzalı/imzalı ve kaşeli/mühürlü provizyon belgesi (SGK’dan getirilecek olan provizyon belgeleri hem destekleyici, hem de aile bireylerini kapsayacak biçimde olmalıdır.)

Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair e-imzalı veya imzalı, kaşeli belge

Özel sağlık sigortası (Poliçede “İşbu poliçe 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı ikamet izni taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.” ibaresi bulunmalıdır. Lütfen başvuru sırasında sigorta poliçenizin imzalı ve kaşeli/mühürlü aslını ibraz ediniz! Uzatma başvurularında ise, başvuru dosyanıza sadece poliçenizin onaylı (kaşeli, imzalı) örneğini koyunuz.)

6. Aktif olarak öğrencilik haklarından faydalanıldığını gösterir nitelikte öğrenci belgesi (e-imzalı/imzalı ve mühürlü/kaşeli belge)

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ