Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Emsal AKSIN ÇEVİK

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Emsal AKSIN ÇEVİK

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Emsal AKSIN ÇEVİK


GELENEKSEL MÜZİKLER ANA SANAT DALI | SES EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

+90 312 486 0386 | Dahili: 1780

Lisans eğitimine 1996 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği Bölümü’nde başladı. Konservatuvar eğitimi boyunca Vedat Kaptan Yurdakul, Ahmet Hatipoğlu ve Timuçin Çevikoğlu gibi pek kıymetli hocalarla çalışma imkanı buldu. Aynı yıl Konya Mûsıkî Derneği’nde solist ve korist olarak yer almaya başladı. Dernek bünyesinde pek çok konserde icracı olarak yer aldı.

1998 yılında TRT Ankara Radyosu’nun düzenlediği Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında birinci oldu. 1999 yılında TRT Ankara Radyosu’nun düzenlediği Türk Sanat Müziği Ses Yarışmasında birinci oldu. 2001 yılında Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Sanat Müziği bölümünden birincillikle mezun oldu. 2004 yılında M.E.B.’na bağlı özel bir Müzik Eğitim Kursu’nda “Müziksel İşitme ve Ses Eğitimi” dersleri verdi.

2005 yılında Konya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği “Mevlâna Şiirleri Beste Yarışması’nda Sultâniyegâh Yürük Semâi bestesiyle Mansiyon ödülüne layık görüldü.

2008 yılında Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı’nda Öğretim Elemanı olarak çalışmaya başladı. Burada “Temel Türk Müziği Ses İcracılığı, Ses Eğitimi, Ses İcracılığı ve Türk Halk Müziği Bilgileri ve Repertuarı” derslerini verdi.

2008 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Mûsıkî Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen ve “Türkülerle Türk Dünyası” ismini taşıyan ilk solo konserini verdi. Solo konserleri, 2009 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi ve Konya Mûsıkî Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen “Türkülerle Türk Dünyası 2” ve yine aynı yıl “Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu kapsamında düzenlenen “Türkülerle Türk Dünyası” adını taşıyan konserlerle devam etti.

2011 yılında Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü Türk Sanat Müziği Anabilim dalında “Sultân III. Selîm’in Beste Formundaki Eserlerinin Usûl-Arûz Vezni İlişkisi Yönünden İncelenmesi” başlıklı çalışması ile Yüksek Lisans eğitimini tamamladı.

2021 yılında Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Türk Müziği Anabilim Dalı’nda “Beste Formundaki Eserlerin Biçim, Ezgi ve Usûl Açılarından İncelenmesi” başlıklı çalışmasıyla Doktora çalışmasını tamamladı.

Halen Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi İcra Sanatları Fakültesi Ses Eğitimi bölümünde Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışmalarını sürdürmektedir.

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ