Bibliyometrik Atıf Veri Tabanları

SCOPUS

Scopus, bibliyometrik araçlarla birlikte araştırmayı izlemeye, analiz etmeye ve görselleştirmeye yarayan, hakemli yayınlardan oluşan en büyük özet ve atıf veri tabanıdır. Bilimsel araştırmaların etkin ve verimli bir şekilde takip edilmesi hedeflenmektedir. Sanat ve insani bilimlerin yanı sıra fen bilimleri, teknoloji, tıp ve sosyal bilimler alanında tüm dünyadan 5000'in üzerinde yayıncının 18.500'ün üzerindeki dergisini kapsar. Scopus %70'i 1996 yılından beri yayınlanmış özetler, oldukça geniş ve kaliteli web sayfaları ve patent bilgisi olmak üzere 43 milyon kayıt içerir.

Erişim Adresi: https://www.scopus.com

Scopus’ta;

Tam metinli kaynaklara Kütüphanemizin erişimi varsa Scopus içerisinden bulduğunuz kayıtların tam metinlerine tek bir tıkla bağlantı kurabilir,

Araştırmacıların değerlendirilmesi ve bilimsel araştırmaların sorguları için atıf analizi gerçekleştirebilir,

Araştırmacıların kurumlarını ve bilimsel kayıtlarını takip edebilir,

Kurumların bilimsel çıktılarını ve bilimsel eğilimlerini gözlemleyebilir,

Dergi analizi aracı sayesinde SNIP ve SJR verilerini kullanarak hangi bilimsel dergide yayın yapacağınızı belirleyebilir,

Kendi alanlarınızdaki en çok atıf alan makaleyi görüntüleyebilir,

Hakemli dergilerde yayınlamış olduğunuz makalelerin performans analizlerini ve yazar analizlerini yapabilir,

Kendi alanlarınızdaki araştırmacıları görüntüleyebilir ve kimlerle ortak çalışmalar yapabileceğini araştırabilirsiniz.

Erişim Adresi: https://www.scopus.com

Yardımcı Dokümanlar

SCOPUS KULLANIM KILAVUZU (TR)
SCOPUS KULLANIM KILAVUZU (TR)
SCOPUS KULLANIM KILAVUZU (ENG)
SCOPUS KULLANIM KILAVUZU (ENG)
WEB OF SCIENCE

Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan oluşturulan, çoklu disiplinde, yüksek kalitede araştırma bilgisini sağlayan, konu ve atıf veri tabanıdır.

200 farklı kategoride bilimsel araştırma alanı sunmaktadır.

Kapsamında Science Citation Index, Social Science Citation Index, Arts & Humanities Citation Index bulunmaktadır.

Kapsam

Science Citation Index Expanded : 6500’den fazla dergi,

Social Science Citation Index : 1800’den fazla dergi,

Arts&Humanities Citation Index : 1150’den fazla dergi,

olmak üzere Web of Science veri tabanı, toplam 9400’ün üzerinde dergiyi indekslemektedir.

Konular

Science Citation Index – Expanded : Astronomi, Bilgisayar, Botanik, Biyokimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Fizik, Zooloji, Eczacılık, Kimya, Malzeme Bilimi, Matematik, Tarım, Tıp (Nöroloji, Pediatri, Psikiyatri, Onkoloji, Pediatri, Hematoloji, Psikiyatri, Cerrahi), Veterinerlik.

Social Science Citation Index : Antropoloji, Dil Bilimleri, Bilgi Bilim ve Kütüphanecilik, Endüstriyel İlişkiler, Felsefe, Halk Sağlığı, Hukuk, Kadın Çalışmaları, Madde Bağımlılığı, Psikiyatri, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Sosyal Çalışmalar ve Sorunlar, Sosyoloji, Şehirleşme, Tarih.

Arts & Humanities Citation Index : Arkeoloji, Mimarlık,Sanat (Edebiyat, Müzik, Tiyatro), Dil Bilimleri, Felsefe, Din, Tarih.

Ayrıntılı Bilgi:

Web of Science Tanıtım ve Kullanım Sunumu

Web of Science Eğitim Portalı (Türkçe)

Erişim Adresi: https://www.webofscience.com

Yardımcı Dokümanlar

WEB OF SCIENCE HAKKINDA (TR)
WEB OF SCIENCE HAKKINDA (TR)
WEB OF SCIENCE HAKKINDA (ENG)
WEB OF SCIENCE HAKKINDA (ENG)
WEB OF SCIENCE KULLANIM KILAVUZU (TR)
WEB OF SCIENCE KUL. KILAVUZU (TR)
WEB OF SCIENCE KULLANIM KILAVUZU (ENG)
WEB OF SCIENCE KUL. KILAVUZU (ENG)
EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ