Akademik Kadro

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Akademik Kadro


Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ DEKANI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜM BAŞKANI (UHDESİNDE) | MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hasan DELEN

Doç. Dr. Hasan DELEN

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI | UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ | STÜDYO VE SESLENDİRME EKİPMANLARI YÖNETMENİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI
ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANI | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

Prof. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜM BAŞKANI | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Barış ERDAL

Prof. Dr. Barış ERDAL

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Onur ŞENEL

Prof. Dr. Onur ŞENEL

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ivan CELAC

Doç. Dr. Ivan CELAC

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Serdar ERKAN

Doç. Dr. Serdar ERKAN

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADENİZ

Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADENİZ

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Milad SALMANİ

Dr. Öğr. Üyesi Milad SALMANİ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI | UZEM MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILDIRIM

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ | BOLOGNA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI UY. VE ARAŞ. MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI
ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Öğr. Gör. Hüseyin Berkay ŞİRİN

Öğr. Gör. Hüseyin Berkay ŞİRİN

UZEM MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Serkan ÇOLAK

Öğr. Gör. Serkan ÇOLAK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Malik Enes ŞAFAK

Arş. Gör. Malik Enes ŞAFAK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Özge YAHŞİ

Arş. Gör. Özge YAHŞİ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Dr. Selim TAN

Arş. Gör. Dr. Selim TAN

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Uğur BALOĞLU

Arş. Gör. Uğur BALOĞLU

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Müzikoloji Bölümü | Akademik Kadro


Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ DEKANI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜM BAŞKANI (UHDESİNDE) | MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Barış ERDAL

Prof. Dr. Barış ERDAL

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI
MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Onur ŞENEL

Prof. Dr. Onur ŞENEL

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Serdar ERKAN

Doç. Dr. Serdar ERKAN

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Milad SALMANİ

Dr. Öğr. Üyesi Milad SALMANİ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

Öğr. Gör. Ali YILMAZ

BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER BİRİMİ KOORDİNATÖRÜ
MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ | BOLOGNA BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

Arş. Gör. Dr. Selim TAN

Arş. Gör. Dr. Selim TAN

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Özge YAHŞİ

Arş. Gör. Özge YAHŞİ

MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Müzik Teknolojisi Bölümü | Akademik Kadro


Prof. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

Prof. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜM BAŞKANI | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Hasan DELEN

Doç. Dr. Hasan DELEN

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI | UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRÜ | STÜDYO VE SESLENDİRME EKİPMANLARI YÖNETMENİ | MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Serkan ÇOLAK

Öğr. Gör. Serkan ÇOLAK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

Arş. Gör. Doğuhan Eren KARACAN

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Malik Enes ŞAFAK

Arş. Gör. Malik Enes ŞAFAK

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Uğur BALOĞLU

Arş. Gör. Uğur BALOĞLU

MÜZİK TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Müzik Teorisi Bölümü | Akademik Kadro


Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

Prof. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ DEKAN V. | MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜR V. | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜM BAŞKANI (UHDESİNDE) | MÜZİKOLOJİ BÖLÜM BAŞKANI | MÜZİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

Dr. Öğr. Üyesi Serkan GÜNALÇİN

MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI | UZEM MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Ivan CELAC

Doç. Dr. Ivan CELAC

MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Hüseyin Berkay ŞİRİN

Öğr. Gör. Hüseyin Berkay ŞİRİN

UZEM MÜDÜR YARDIMCISI | MÜZİK TEORİSİ BÖLÜMÜ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ
Çalgı Teknolojileri Bölümü | Akademik Kadro


Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

Doç. Dr. Mehmet SÖYLEMEZ

MÜZİK BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ DEKAN YARDIMCISI | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜM BAŞKANI | ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

Dr. Öğr. Üyesi Filiz GÜRER YÜCEL

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADENİZ

Dr. Öğr. Üyesi İsmet KARADENİZ

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Zeki YILDIRIM

ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

Öğr. Gör. Deniz ŞAHİN

MÜZİK VE SAHNE SANATLARI UY. VE ARAŞ. MERKEZİ MÜDÜR YARDIMCISI
ÇALGI TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
(13/b-4 ile İcra Sanatları Fakültesinde görevlidir)

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ