FAKÜLTE KURULU
Prof. Erol PARLAK (Uhdesinde)
Prof. Dr. Hakkı Alper MARAL
Doç. Dr. Abdurrahman TARİKÇİ
Doç. Dr. Okan Murat ÖZTÜRK
Doç. Dr. Emrah HATİPOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi İlker Deniz BAŞUĞUR
Dr. Öğr. Üyesi Özay ÖNAL