ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2022-2023 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EK KONTENJAN ÖĞRENCİ ALIMI

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ 2022-2023 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EK KONTENJAN ÖĞRENCİ ALIMI

Üniversitemiz Müzik ve Güzel Sanatlar Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Programlarına 2022-2023 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için ek kontenjan ile öğrenci alınacaktır.

Başvurular 16 Eylül 2022 (Saat 09.00) - 18 Eylül 2022 (Saat 23.59) tarihleri arasında, Üniversitemiz internet sayfasından (www.mgu.edu.tr) çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Başvuru kabul süreçleri ve diğer detaylar Ana Bilim/Ana Sanat Dallarının Sınav Kılavuzlarında yer almaktadır.

A-KONTENJANLAR

KONTENJANLAR
Lisansüstü Programın Adı
Talep Edilen Kontenjan
T.C. Uyruklu
Tezli Yüksek Lisans
Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 5
Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 4
Çalgı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 4
Ses Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı 3
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra Sanatta Yeterlik Programı 6

* Adaylar en fazla 2 farklı programa başvuru yapabilirler.

B-2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARIN SINAV TAKVİMLERİ

SINAV TAKVİMLERİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURU TARİHLERİ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 1.AŞAMA (DOSYA DEĞERLENDİRME) ALAN/BİLİM SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARIN DUYURULMASI ALAN SINAVI VE MÜLAKAT TARİHLERİ
Tezli Yüksek Lisans
Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı 16-18 Eylül 2022 19 Eylül 2022 19 Eylül 2022 20 Eylül 2022 21-22 Eylül 2022
Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı 19 Eylül 2022 20 Eylül 2022 21-22 Eylül 2022
Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı - - 21 Eylül 2022
Görsel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı - - 22 Eylül 2022
Sanatta Yeterlik Müzikte İcra 19 Eylül 2022 20 Eylül 2022 21-22 Eylül 2022

C- YERLEŞTİRME SÜRECİ

YERLEŞTİRME SÜRECİ
KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN ADAYLARIN ÜNİVERSİTEMİZ RESMİ WEB SAYFASINDA İLANI 23 Eylül 2022
KESİN KAYIT TARİHLERİ 26 Eylül 2022
YEDEK ADAY LİSTESİNİN İLANI 27 Eylül 2022
YEDEK KAYIT TARİHİ 28 Eylül 2022
EK KONTENJAN İLE YERLERŞEN ÖĞRENCİLERİN DERS KAYIT TARİHLERİ 29-30 Eylül 2022

D- YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Tezli Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 2,50 ve üzeri olması gerekmektedir. Not durum belgeleri (transkript) farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır.

b) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Seviyesini gösteren bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adaylar, geçici kayıtları yapılarak 1 (bir) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılacaklardır. Bu süre sonunda C1 düzeyinde Türkçe Dil seviyesini gösteren bir belge ibraz edememeleri durumunda geçici kayıtları silinecektir.

c) Yüksek Lisans programlarına başvuruda Yabancı dil notu şartı aranmayacaktır.

d) Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların başvuruda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

e) Müzik Eğitimi ve Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programları dışında ALES şartı aranmayacaktır.

E- SANATTA YETERLİK PROGRAMI BAŞVURULARINDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Sanatta yeterlik programlarına başvuracak adayların Tezli Yüksek Lisans mezuniyet notunun 4,00’lük sistemde 3,00 ve üzeri olması gerekmektedir. Not durum belgeleri (transkript) farklı sistemde yazılı olanların notu; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının not dönüşüm tablosuna göre hesaplanacaktır..

b) YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının herhangi birinden 55 (ellibeş) ve üzeri puan almış olması gerekmektedir.

c) Eğitimini yurt dışında tamamlayan yabancı uyruklu adayların, YÖK tarafından kabul edilmiş Türkçe eğitimi veren yükseköğretim kurumlarına bağlı merkezler tarafınca düzenlenmiş en az C1 seviyesinde Türkçe Dil Seviyesini gösteren bir belge ibraz etmeleri zorunludur. Kayıt hakkı kazanan ancak bu şartı sağlayamayan adaylar, geçici kayıtları yapılarak 1 (bir) yıl süre ile Türkçe eğitimi almak üzere izinli sayılacaklardır. Bu süre sonunda C1 düzeyinde Türkçe Dil seviyesini gösteren bir belge ibraz edememeleri durumunda geçici kayıtları silinecektir.

d) Sanatta Yeterlik Programlarına başvurularda ALES şartı aranmayacaktır.

e) Yüksek Lisans eğitimini yurt dışında tamamlamış adayların başvuruda YÖK tarafından verilmiş denklik belgesine sahip olmaları gerekir.

F- 2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SINAV KILAVUZLARI

Çalgı Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ek Kontenjan Sınav Kılavuzu
KILAVUZU İNDİR

Ses Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ek Kontenjan Sınav Kılavuzu
KILAVUZU İNDİR

Müzik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ek Kontenjan Sınav Kılavuzu
KILAVUZU İNDİR

Görsel Sanatlar Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Ek Kontenjan Sınav Kılavuzu
KILAVUZU İNDİR

Müzikte İcra Sanatta Yeterlik Programı
Ek Kontenjan Sınav Kılavuzu
KILAVUZU İNDİR

EBYS
EBYS
AKADEMİK TAKVİM
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
YARDIM MASASI
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM
MERKEZİ
TELEFON REHBERİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
E-POSTA
CİMER
CİMER
KONSERLER
KONSERLER
YEMEK MENÜSÜ
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK REZERVASYON
YEMEK
REZERVASYON
MGÜ SANAT GALERİSİ
MGÜ
SANAT GALERİSİ