Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü

Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

1) İdare bütçesini, stratejik plan ve performans programına uygun olarak hazırlamak.

2) Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak.

3) Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgelerine dayanılarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

4) Birim performans programını hazırlamak.

5) Mevzuatla belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı finansman programını hazırlamak.

6) Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve bunların kayıtlarını tutmak.

7) Birimlerin bütçe ödeneklerine ilişkin serbest ödenek revizyonu, aktarma veya ilave ödenek taleplerine dair iç ve dış yazışmaları yapmak.

8) İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

EBYS
AKADEMİK
TAKVİM
ÖĞRENCİ BİLGİ
SİSTEMİ
YARDIM MASASI
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ
TELEFON
REHBERİ
E-POSTA
CİMER
KONSERLER
YEMEK
MENÜSÜ
YEMEK
REZERVASYON